SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Jest zgoda na budowę Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej
Wojewoda Mazowiecki 20 lutego br., po rozpatrzeniu wniosku Komitetu Społecznego Budowy Pomników śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę.

Wojewoda na wstępie dokonał sprawdzenia kompletności wniosku pod względem formalno-prawnym oraz materialnoprawnym zgodnie z Ustawą Prawo budowlane (art. 35 ust. 1).

W związku z dostarczeniem przez inwestora wszelkich niezbędnych dokumentów i spełnieniem wymogów ustawowych, w tym również nałożonych przez załączone do projektu decyzje, opinie i uzgodnienia, zgodnie z Prawem Budowlanym, właściwy organ wydał decyzję o pozwoleniu na budowę.

Data dodania artykułu: 2018-02-22
Autor artykułu: Mazowiecki UW
stat4u