SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Judaistyczne akcenty Łodzi
Przed II Wojną Światową w Łodzi mieszkało ponad 200 tys. Żydów.
Jak można wyczytać ze strony internetowej "Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi" Żydzi zaczęli masowo sprowadzać się do Łodzi po roku 1850 - tym. Społeczność ich dynamicznie się rozwijała i bogaciła. Żydzi, po opanowaniu handlu detalicznego inwestowali min w przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym takim jak księgarnie, teatry, kina i wydawnictwa. Opanowali też drobny przemysł i rzemiosło. W latach 1862-1914 Żydzi byli najszybciej rozwijającą się mniejszością narodową w Łodzi i żyli oni w zgodzie z Polakami. Pod okupacją niemiecką, licząca 230 tys. członków społeczność żydowska Łodzi została prawie całkowicie wymordowana. Łódzcy Żydzi byli masowo eksterminowani a ich synagogi zburzono. W grudniu 1939 roku Żydów zamknięto w getcie gdzie Niemcy stworzyli centrum pracy niewolniczej. Większość ludności getta została zamordowana przez Niemców podczas jego likwidacji w sierpniu 1944 r. Poza Muzeum Miasta Łodzi niewiele zostało pamiątek po tej wartościowej, barwnej i znaczącej społeczności miasta Łodzi. Jednym z nich jest restauracja Anatewka znajdująca się niedaleko ulicy Piotrkowskiej.

Data dodania artykułu: 2013-09-16
Autor artykułu: młstat4u