SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,KUL - nowa seria pism Benedykta XVI w prezencie na jubileusz jego kapłaństwa
Dwoje naukowców z KUL – Marzena Górecka i ks. Krzysztof Góźdź znalazło się w gronie współautorów oryginalnego prezentu dla papieża–seniora Benedykta XVI. Z okazji 65. rocznicy święceń kapłańskich Josepha Ratzingera zespoły redakcyjne pochodzące z sześciu państw wydały książkę pt. Kapłaństwo, rozpoczynającą nową serię: Joseph Ratzinger Teksty Wybrane

Benedykt XVI otrzyma wszystkie wersje językowe dzieła: włoską, hiszpańską, francuską, angielską, niemiecką i polską podczas specjalnej audiencji, która odbędzie się 28 czerwca o godz. 12.00 w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego. W uroczystości uczestniczyć będzie papież Franciszek – autor Przedmowy do tego tomu. O obchodzącym kapłański jubileusz swoim poprzedniku pisze, że „wzorcowo ucieleśnia on serce całego kapłańskiego działania: owo głębokie zakorzenienie w Bogu, bez którego wszelkie możliwe umiejętności organizacyjne i cała domniemana wyższość intelektualna, wszelkie pieniądze i władza ukazują się bezużyteczne. Ucieleśnia on swą stałą relację z Panem Jezusem, bez której nic nie jest prawdziwe: wszystko staje się rutyną, księża są wyrobnikami, biskupi – biurokratami, a Kościół nie jest Kościołem Chrystusowym, lecz naszym wytworem, właściwie zbyteczną organizacją samorządową”.

Do sięgania po książkę zachęca również współbraci w kapłaństwie „pozwalam sobie powiedzieć, że jeśli ktoś z was miałby wątpliwości co do centrum swojej posługi, co do jej sensu czy pożytku; gdyby miał wątpliwości co do tego, czego ludzie tak naprawdę od nas oczekują – niechaj głęboko rozważy te stronice”.

Tom o kapłaństwie nosi tytuł Nauczać i zgłębiać Bożą miłość i zawiera 43 homilie Josepha Ratzingera/Benedykta XVI wygłoszone z różnych okazji do kapłanów. Ich głęboko przemyślana treść pozwala lepiej zrozumieć zarówno kapłaństwo sakramentalne, jak i wspólne. Dlatego książka w równej mierze skierowana jest do duchownych, jak i do świeckich.

W całej serii ukaże się 7 tomów: Nauka i wiara, Europa, Kreatywne mniejszości, Polityka i wiara, Uniwersytet, Eucharystia, które będą wręczane osobistościom związanym z daną tematyką. Redaktorami edycji polskiej są profesorowie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – dogmatyk ks. Krzysztof Góźdź i germanistka Marzena Górecka. Są oni również redaktorami polskiego wydania dzieł zebranych papieża-seniora - „Opera Omnia Josepha Ratzingera”, wydawanych w Wydawnictwie KUL.

Data dodania artykułu: 2016-06-25
Autor artykułu: mat. prasowe KULstat4u