SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Klasa konfucjańska na Politechnice Białostockiej
Udział Politechniki Białostockiej w projekcie uruchomienia krajowej sieci klas konfucjańskich oraz podpisanie listu intencyjnego o przystąpieniu do polsko-chińskiego konsorcjum akademickiego "One Belt One Road" to najważniejsze punkty ostatniej wizyty Rektora PB prof. Lecha Dzienisa w Chinach.

Podczas dwudniowego spotkania w Pekinie (21 - 22 marca) przedstawiciele polskich i chińskich uczelni technicznych zawiązali konsorcjum akademickie, którego celem jest wspólne powadzenie badań naukowych w ramach programu "One Belt One Road" (Sino-Polish University Consortium "One Belt One Road"). Do konsorcjum przystąpiły w sumie 23 ośrodki akademickie, w tym 9 polskich uczelni: Politechnika Białostocka, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Łódzka, Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Śląski. Po stronie chińskiej są to czołowe szkoły wyższe 34-milionowego miasta Chongqing (już wcześniej współpracujące z Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w ramach porozumienia z listopada 2016 roku) i siedem kolejnych, prestiżowych uczelni technicznych Pekinu. Na czele konsorcjum stanęli rektorzy trzech uczelni: prof. Liu Gonghui, rektor Politechniki Pekińskiej, prof. Tang Boming, rektor Chongqing Jiaotong University oraz prof. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej.

Polsko-chińskie konsorcjum akademickie to jedna z pierwszych tego typu inicjatyw na świecie. Uczelnie członkowskie deklarują aktywny udział w strategicznym projekcie "One Belt One Road", ogłoszonym przez rząd chiński w 2013 roku. Na polskich uczelniach mają powstać klasy konfucjańskie, w których języka chińskiego uczyć się ma kadra inżynierska projektu. Klasy mają też być zalążkiem nowych Instytutów Konfuncjusza i choć powstaną pod patronatem Politechniki Opolskiej, to działać będą autonomicznie. W realizacji zadań Klasy Konfucjańskiej partnerem Politechniki Białostockiej będzie Ningbo Institute of Technology na Zhejiang University, z którym nasza uczelnia współpracuje m.in. w ramach wspólnego instytutu logistyki. We wszystkich uczelniach Konsorcjum - klasy konfucjańskie zaczną działać już w październiku 2017 roku. Uroczyste otwarcie sieci zaplanowano na początku 2018 roku. Tak ustalono podczas negocjacji prowadzonych 22 marca w siedzibie Chińskiego Państwowego Biura Międzynarodowej Promocji Języka Chińskiego Hanban w Pekinie (to jednostka Ministerstwa Edukacji Chin odpowiedzialna za światową sieć Instytutów Konfucjusza). W przyszłości na polskich i chińskich uczelniach zrzeszonych w konsorcjum powstać mają także kierunki, a w ślad za tym, całe wydziały prowadzące kształcenie i badania w ramach projektu "One Belt One Road", czyli Nowy Jedwabny Szlak.

Strategiczny projekt "One Belt One Road" zakłada utworzenie transkontynentalnego połączenia kolejowego pomiędzy Chinami na Zachodem Europy. Połączenie ma gwarantować szybki przewóz towarów w obu kierunkach. Projekt ma też stymulować rozwój państw leżących na tym szlaku.

Data dodania artykułu: 2017-03-29
Autor artykułu: mat. prasowe PB
stat4u