SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Koleją na samolot
Będzie połączenie kolejowe do portu lotniczego w Pyrzowicach. Projektowana odbudowa linii kolejowej nr 182 z Tarnowskich Gór do Zawiercia uzyskała dofinansowanie unijne. Inwestycja będzie realizowana do 2022 roku. To projekt o wartości 741,8 mln zł i przyznanym dofinansowaniu 503,1 mln zł.

– Jest to jeden z kolejnych bardzo ważnych projektów inwestycyjnych wpisujących się w „Program dla Śląska” – zaznaczył wojewoda śląski Jarosław Wieczorek na briefingu prasowym. – Chcemy zapewnić państwa, że przejazd tą trasą będzie komfortowy – dodał wojewoda.

Obecna na spotkaniu z dziennikarzami w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim poseł Barbara Dziuk wspomniała o długiej historii linii 182 oraz wieloletnich staraniach o jej rewitalizację. – Aspekt ekonomiczny, turystyczny oraz gospodarczy sprawił, że dzisiaj mamy finał zmagań o remont trasy 182 – podkreśliła poseł Dziuk.

O szczegółach i zaletach inwestycji mówił na spotkaniu Helmut Klabis, dyrektor częstochowskiego zakładu spółki PKP PLK. Linia kolejowa na odcinku Zawiercie – Tarnowskie Góry stworzy dobre warunki dla połączeń Katowic z lotniskiem w Pyrzowicach i Zawierciem. Dojazd do portu lotniczego będzie możliwy od strony Tarnowskich Gór i Zawiercia. Orientacyjny czas przejazdu na lotnisko z Tarnowskich Gór to ok. 17 minut, natomiast z Zawiercia ok. 23 minuty. Linia, na którą szykowana jest dokumentacja, będzie również bardzo ważną trasą obsługującą bocznicę towarową CARGO MPL Katowice. Pozytywnie wpłynie na transport towarów drogą kolejową i lotniczą.

W ramach projektu dotyczącego linii Zawiercie – Tarnowskie Góry, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowują dokumentację projektową na rewitalizację i odbudowę nieczynnego odcinka linii, elektryfikację, nowe przystanki osobowe i przebudowę już istniejących przystanków oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa.

Według założeń spółki PKP PLK, inwestycja przewiduje elektryfikację ok. 45 km linii oraz budowę dwóch dwupoziomowych skrzyżowań z autostradą A1 i drogą wojewódzką DW 913 Będzin – Pyrzowice (droga dojazdowa do lotniska).

Planowana na tym odcinku prędkość maksymalna to dla pociągów pasażerskich – 140 km/h, dla towarowych – 80 km/h, natomiast dopuszczalny nacisk na oś ma wynieść 221 kN/oś.

Wartość przygotowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego to ok.15,2 mln zł (netto).

Projekt pn.: „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie” planowany jest do realizacji z Krajowego Programu Kolejowego w ramach zadania „Infrastrukturalne projekty aglomeracyjne finansowane z Funduszu Spójności”.

Data dodania artykułu: 2018-07-30
Autor artykułu: Śląski UW
stat4u