SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Kolejne wsparcie dla poszkodowanych po nawałnicach
Województwo kujawsko-pomorskie otrzymało kolejne pieniądze na usuwanie skutków wichur, które przeszły nad Polską w sierpniu tego roku. Minister Mariusz Błaszczak podjął decyzję o przekazaniu kolejnych ponad 900 tys. zł na wypłatę zasiłków dla poszkodowanych rodzin

Przekazane fundusze pozwolą na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys .zł, a także na remonty budynków mieszkalnych (do 20 tys. zł) i gospodarczych (do 100 tys. zł). Tym samym województwo kujawsko-pomorskie otrzymało już ponad 53,5 mln zł rządowego wsparcia. Dla porównania Wielkopolska otrzymała ponad 34 mln zł, a województwo pomorskie 20,5 mln zł. Jednocześnie przypominamy, że rząd przekazał pieniądze wojewodom, a ci z kolei przesłali je na konta samorządów. Na kontach gmin są pieniądze przekazane przez rząd w wysokości, o jaką wnioskowały samorządy. Szybkość wypłacania zasiłków na remont i odbudowę budynków zależy właśnie od poszczególnych samorządów. To gminy po wydaniu decyzji o wysokości przyznanej pomocy finansowej rozdysponowują pieniądze do poszczególnych rodzin.

W związku ze stratami po nawałnicach, które przeszły nad Polska w sierpniu tego roku, Polska skierowała wniosek do Komisji Europejskiej o wsparcie ze środków unijnego Funduszu Solidarności dla trzech najbardziej poszkodowanych regionów. Szef MSWiA poinformował o tym na wczorajszej konferencji prasowej. Jak zaznaczył minister Mariusz Błaszczak skalkulowana na potrzeby wniosku wysokość strat wynosi około 2,1 miliarda zł. Natomiast skalkulowany dla województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i pomorskiego próg, po którego przekroczeniu można ubiegać się o unijne wsparcie, wynosi około 1,5 miliarda zł. - Znacząco zatem przekraczamy wysokość progu poniesionych strat i mogliśmy wystąpić z wnioskiem o środki unijne. Przyjęliśmy uzgodnioną z Komisją Europejską metodologię szacowania strat. To pozwoliło na przygotowanie rzetelnego wniosku o wsparcie – podkreślił szef MSWiA. Minister Mariusz Błaszczak poinformował, że możemy liczyć na wsparcie unijne z Funduszu Solidarności w wysokości około 35 mln zł.

Data dodania artykułu: 2017-10-30
Autor artykułu: mswia.gov.pl
stat4u