SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Konferencja dotycząca Krajowego Programu Kolejowego na Podlasiu
W poniedziałek (22.08.2016 r.) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyła się konferencja prasowa dotycząca inwestycji kolejowych, które usprawnią transport kolejowy na Podlasiu. Jeszcze krótsza podróż z Białegostoku do Warszawy i poprawa komunikacji w województwie – to planowane efekty projektów Krajowego Programu Kolejowego na Podlasiu. Podróżni nie tylko wygodniej i szybciej pojadą pociągami, poprawi się też obsługa na stacjach i przystankach. Projekty pozytywnie wpłyną na poprawę warunków dla przewozów towarowych.

Realizacja inwestycji kolejowych na Podlasiu poprawi jakość obsługi pasażerów i bezpieczeństwo ruchu pociągów. Prace na trasie Warszawa – Białystok skrócą czas podroży poniżej 2 godzin. Poprawi się komunikacja w regionie i w ruchu międzyregionalnym m.in. z Siedlec do Białegostoku pojedziemy krócej o około 40 min. – mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Dla mieszkańców województwa i podróżujących po liniach kolejowych w regionie efektem prac będzie skrócenie podróży i lepsza obsługa na stacjach i przystankach. Dzięki modernizacji linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok – Czeremcha oraz linii nr 31 na odcinku Czeremcha - granica województwa, o 45 minut skróci się podróż pociągiem na trasie Siedlce – Czeremcha – Białystok (z 3h 8 min do 2 h 23 min) oraz o 23 minuty na trasie Czeremcha – Białystok (z 1h 34 min do 1h 11 min). Z kolei dzięki pracom na kolejnym odcinku Rail Baltica (Czyżew – Białystok), podróż na odcinku Warszawa – Białystok skróci się o ponad 20 minut (z obecnych 2h 26 min do poniżej 2h ). O 8 minut krócej będzie trwała podróż pociągiem na trasie Białystok – Kuźnica Białostocka (z 55 min do 47 min), natomiast na odcinku Czeremcha – Hajnówka czas przejazdu skróci się o 4 minuty ( 31 min do 27 min).

Rewitalizacja odcinka Łapy – Śniadowo i Śniadowo- Łomża pozwoli na przejazd pociągów pasażerskich z czasem ok. 1 h 10 min. Z kolei prace na linii kolejowej nr 52 Lewki – Hajnówka pozwolą na przejazd pociągu w czasie ok. 24 min w tej relacji. Podobnie, elektryfikacja linii Ełk – Suwałki - Trakiszki i dobudowa drugiego toru na odcinku Białystok – Ełk wpłynie na skrócenie czasu przejazdu do ok. 1h 29 min w relacji Białystok – Ełk – Suwałki. Projekt obecnie znajduje się na liście rezerwowej i planowany jest do złożenia w trzecim naborze CEF.

Inwestycje na Podlasiu z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia umożliwią lepszą komunikacje pomiędzy miastami. Prace prowadzone będą na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki), linii nr31 na odcinku gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka oraz linii nr 52 Lewki – Hajnówka i finansowane z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W ramach projektu planowana jest także modernizacja odcinka Ełk- Białystok.

Prace prowadzone w rejonach przejść granicznych w Kuźnicy Białostockiej i Siemianówce pozwolą na zwiększenie dostępności kolejowego przejścia granicznego, skrócenie czasu obsługi przesyłek oraz poprawę konkurencyjności kolei w transporcie ładunków przez granicę wschodnią. Przekazany do konsultacji Krajowy Program Kolejowy w województwie podlaskim przewiduje 13 projektów o łącznej wartości ponad 4 mld zł. Na liście podstawowej jest 12 projektów za 2,5 mld zł. Lista rezerwowa obejmuje jeden projekt o wartości ponad 1,7 mld zł.

- Tak duża liczba inwestycji kolejowych na Podlasiu pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy i atrakcyjność naszego regionu, co przyciągnie nowych inwestorów i turystów. Inwestycje wpłyną również na polepszenie transgranicznego ruchu pociągów w komunikacji pomiędzy Polską a wschodnimi sąsiadami – podkreśla Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski.

Data dodania artykułu: 2016-08-23
Autor artykułu: Podlaski UW
stat4u