SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Konferencja prasowa dotycząca budowy drogi ekspresowej S3
Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wziął udział w konferencji prasowej dotyczącej budowy drogi ekspresowej S3. Inwestycja ta jest przykładem solidarnego rozwoju wspieranego przez Rząd RP. W przemówieniu Wojewoda Dolnośląski podkreślił kluczową wagę realizowanego projektu dla rozwoju całego województwa

Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk wraz z Wiceministrem Jerzym Szmitem przekazał do Generalnego Dyrektora GDDKiA Krzysztofa Kondraciuka zatwierdzenie zadania : „ Budowa drogi S3 Bolków- Lubawka, granica Państwa w odcinku węzeł Bolków, węzeł Kamienna Góra oraz odcinek Kamienna Góra- granica Państwa celem wszczęcia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i budowę wyżej wymienionych odcinków S3.”

W spotkaniu uczestniczyli również : Minister Elżbieta Witek i Wiceminister Marzena Machałek .

Droga ekspresowa stanowi element korytarza panaeuropejskiego – Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC – The Central European Transport Corridor). Jako fragment europejskiej trasy E65 wiodącej z północy na południe Europy, docelowo połączy miasto Malmö w Szwecji, będące ważnym ośrodkiem gospodarczym i portowym, z południem Europy, a dokładniej z miejscowością Chania w Grecji.

Główne cele inwestycji to ułatwienie międzynarodowego transportu drogowego, skomunikowanie terenów przygranicznych, poprzez autostradę A4 i sieć dróg ekspresowych, z centralną Polską, poprawienie warunków jazdy i bezpieczeństwa ruchu.

Data dodania artykułu: 2017-05-31
Autor artykułu: Dolnośląski UW
stat4u