SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Konstytucja Biznesu zmieni polską rzeczywistość
To dokument, którego najważniejszym punktem jest projekt ustawy Prawo przedsiębiorców – zapewniała dziś Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim 3 listopada odbyły się konsultacje społeczne, których tematyką była m.in. Konstytucja Biznesu. W spotkaniu z przedsiębiorcami udział wzięła wicewojewoda opolski Violetta Porowska oraz przedstawiciele Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK".

Ponad 50 osób ze świata biznesu wzięło dziś udział w spotkaniu, którego głównym celem było przybliżenie istoty Konstytucji Biznesu – pakietu dokumentów, które – zdaniem Ministerstwa Rozwoju – zmienią polską rzeczywistość gospodarczą. Najważniejszym z nich jest projekt ustawy Prawo przedsiębiorców. W Prawie tym znajdą się zasady, które wszystkie urzędy będą musiały wziąć pod uwagę podczas rozpatrywania spraw z udziałem firm. Na liście znalazły się cztery podstawowe zasady. Są nimi:

1. Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone (przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wyraźnych zakazów lub ograniczeń);

2. Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy (przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy);

3. Przyjazna interpretacja przepisów (niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców);

4. Zasada proporcjonalności (urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje).

Drobna działalność bez rejestracji

Konstytucji Biznesu (przygotowany przez resort rozwoju we współpracy z zespołem ekspertów prawa gospodarczego, przedstawicieli nauki prawa, jak również praktyków – prawników z bogatym doświadczeniem zawodowym) wprowadza wiele uproszczeń. Jedno z nich tyczy się działalności na mniejszą skalę. Działalność na najmniejszą skalę (przychody miesięczne do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia) nie będzie uznawana za działalność gospodarczą. Oznacza to, że osoby zajmujące się drobnym handlem czy sporadycznie udzielające korepetycji nie będą musiały rejestrować się w urzędzie i płacić comiesięcznych składek.

Ponadto, jak zapowiada resort, początkujący przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Potem, tak jak dotychczas, będą mogli korzystać przez 2 lata z tzw. „małego ZUS-u”. Zmiana dotyczy ponad 200 tys. osób, które każdego roku stawiają pierwsze kroki w biznesie.

Na tym jednak nie koniec. Dokument traktuje również o konieczności ujednolicenia wzorów formularzy zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodu czy formularzy w zakresie podatków lokalnych. Udogodnień jest jednak o wiele więcej. - Za zgodą przedsiębiorcy, niektóre sprawy urzędowe będzie można załatwiać przez telefon, e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji – informuje Ministerstwo Rozwoju.

Podczas spotkania w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim wiceminister zwróciła również uwagę na istotną rolę Rzecznika Przedsiębiorców, gdyż to na jego wniosek urzędy będą musiały wydać objaśnienia najbardziej skomplikowanych przepisów.

Wicewojewoda opolski Violetta Porowska, która rozpoczęła dzisiejsze spotkanie z przedsiębiorcami, nawiązał do słów wicepremiera oraz ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego, który wskazuje, iż droga do bogactwa najsilniejszych potęg gospodarczych na świecie nie wynikała z wielkości danego państwa, liczby ludności czy położenia geograficznego. Państwa uznane dziś za potęgi gospodarcze budowały swój sukces przede wszystkim na dobrej jakości partnerstwa, pomiędzy stroną administracji publicznej a przedsiębiorcami.

Spotkanie z przedsiębiorcami było zorganizowane przez Wałbrzyska Specjalną Strefę Ekonomiczną "INVEST-PARK", przy jednoczesnym wsparciu wojewody opolskiego.

Data dodania artykułu: 2017-11-06
Autor artykułu: Opolski UW
stat4u