SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego
Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego. Spotkanie odbyło się w Pile.

Zbigniew Hoffmann przedstawił zagadnienia dotyczące między innymi budowy ferm wiatrowych. Za sprawą podjętej w maju br. przez parlament tzw. „ustawy wiatrakowej” zmieniły się kompetencje organów w zakresie wydawania pozwoleń na budowę turbin. Dotychczasowo wojewoda pełnił funkcję organu odwoławczego, rozpatrującego procedurę wydania pozwolenia przez starostę. Po nowelizacji przepisów wydanie decyzji w tym zakresie będzie należeć do przedstawiciela administracji rządowej w województwie.

Podczas konwentu podjęty został także temat programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Województwo wielkopolskie na potrzeby realizacji programu otrzymało w 2016 roku blisko 65 milionów złotych. Samorządy złożyły łącznie 90 wniosków o dofinansowanie. W przyszłym roku pula środków na inwestycje drogowe powiększy się i będzie wynosić ponad 80 milionów.

Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu poruszyli kwestię wydawania pozwolenia na budowę dla budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej. Odnieśli się do wątpliwości prawnych dotyczących zakwalifikowania tzw. bliźniaków jako budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego. Wskazywali, że taka inwestycja powinna być zgodna z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy.

Data dodania artykułu: 2016-11-23
Autor artykułu: Wielkopolski UW/Mateusz Czaplicki
stat4u