SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Krew - cenny dar
Trwają wakacje. To okres, w którym, jak co roku, potrzeba więcej krwi. Na Warmii i Mazurach największy deficyt dotyczy grup 0 Rh- i B Rh-. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, próbując zapobiegać tym niedoborom, organizuje w całym województwie specjalne akcje. Za każdym razem w ich promowanie włącza się również Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki i wojewoda Artur Chojecki.

Również 8 sierpnia przed siedzibą urzędu można było oddać krew w mobilnym punkcie poboru, czyli specjalnie przystosowanym do tego autobusie. Pracownicy RCKiK w Olsztynie od godziny 9.00 prowadzili weryfikację osób, które zgłosiły się, aby oddać krew. Te, które przeszły proces pozytywnie, mogły podzielić się najcenniejszym darem.

Dawcą krwi lub jej składników może zostać: - każda zdrowa osoba w wieku 18-65 lat - o masie ciała przynajmniej 50kg - legitymująca się dokumentem stwierdzającym tożsamość, ze zdjęciem i numerem PESEL wraz z adresem zameldowania.

Oddawanie krwi jest bezpiecznym procesem. Na wszystkich etapach oddawania krwi używa się wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku, w związku z tym nie grozi nam zakażenie wirusami przenoszonymi poprzez krew.

Jednorazowo pobiera się około 450 ml krwi, której średnio w ciele dorosłego człowieka jest 5-6 litrów. Ubytek ten u większości ludzi nie powoduje żadnych odczuć. Bardzo mały procent może doświadczać chwilowych zawrotów głowy, lecz krótki odpoczynek szybko przywraca wszystko do normy. Krew pełna może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet, z tym, że przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótszy niż 8 tygodni. W przypadku oddawania osocza metodą plazmaferezy przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótsza niż 2 tygodnie, chyba że lekarz wyrazi zgodę na jej skrócenie. Natomiast w przypadku oddania krwinek płytkowych metodą aferezy, donacje mogą być wykonywane nie częściej niż 12 razy w roku, a przerwy pomiędzy kolejnymi donacjami nie mogą być krótsze niż 4 tygodnie. W każdym przypadku o zmianie odstępu czasu decyduje lekarz.

Data dodania artykułu: 2017-08-09
Autor artykułu: Warmińsko-Mazurski UW
stat4u