SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Kwiecień to miesiąc pamięci o ofiarach zbrodni katyńskiej
Kwiecień to miesiąc pamięci o ofiarach zbrodni katyńskiej. Zbrodni, która przez lata była ukrywana, ale pamięć o niej przetrwała w zbiorowej pamięci Polaków. Także i w tym roku, w podniosłej atmosferze, z udziałem władz, przedstawicieli różnych instytucji i stowarzyszeń, a także licznie przybyłej młodzieży, w całym regionie odbywały się obchody 78. rocznicy zbrodni katyńskiej.

W uroczystościach zorganizowanych między innymi w Olsztynie, Elblągu i Dobrym Mieście uczestniczyli wojewoda Artur Chojecki i wicewojewoda Sławomir Sadowski.

Spotkanie rocznicowe zorganizowane 13 kwietnia w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie przyciągnęło gości z całego regionu. Wśród nich byli przedstawiciele szkół i placówek, które zdecydowały się na upamiętnienie ofiar zbrodni katyńskiej poprzez posadzenie Dębów Pamięci poświęconych przez arcybiskupa seniora Edmunda Piszcza. Punktem kulminacyjnym obchodów był Apel Pamięci, a tuż po nim uroczyste przekazanie sadzonek oraz ziemi katyńskiej osiemnastu szkołom i placówkom. O wyjątkowo uroczystą oprawę artystyczną zadbali uczniowie, studenci, a także podopieczni olszyńskiego Przedszkola nr 37, którzy polonezem Ogińskiego otworzyli tegoroczne obchody. Podczas uroczystości nagrodzono również laureatów wojewódzkich konkursów poświęconych tematyce zbrodni katyńskiej - „Katyń – Pamiętamy” i „Pamięć o Katyniu kształtuje nasze dziedzictwo”, współorganizowanych przez Delegaturę IPN w Olsztynie. Tuż po obchodach w Olsztynie, cześć zebranych udała się do Dobrego Miasta, gdzie pamięć o ofiarach zbrodni katyńskiej uczczono w tamtejszej Bazylice Mniejszej. Uroczystość została poprzedzona prelekcją prokuratora w stanie spoczynku Stefana Śnieżko, który w 1991 roku stał na czele polskiej ekipy uczestniczącej w pracach ekshumacyjnych w Charkowie i Miednoje, a w 1994 roku został przewodniczącym Komisji ds. Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Stefan Śnieżko przypomniał fakty dotyczące mordu dokonanego przez władze radzieckie wiosną 1941 roku podkreślając jednocześnie w jak nieludzki sposób zostało pozbawionych życia około 22 tysiące polskich obywateli należących do elity naszego państwa. Poruszające było również wystąpienie mieszkańca Dobrego Miasta, który opowiedział o losach swojego teścia zamordowanego w jednym z obozów jenieckich, a także o tym jak długo członkowie jego rodziny byli zmuszani do milczenia o zbrodni popełnionej na polskich obywatelach w Katyniu. Ważnym punktem uroczystości w Dobrym Mieście było uroczyste odsłonięcie pomnika ofiar zbrodni katyńskiej, który stanął na dobromiejskiej nekropolii. To pod nim złożono wieńce i kwiaty, oddając hołd wszystkim pomordowanym w sowieckich obozach jenieckich w 1941 roku.

Równie uroczyście przebiegały obchody 78. rocznicy zbrodni katyńskiej zorganizowane 15 kwietnia na olsztyńskim cmentarzu komunalnym. Poprzedziła je msza święta w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie modlono się w intencji wszystkich ofiar wojennego terroru. Na olsztyńskiej nekropolii pamięć ofiar uczczono Apelem Poległych i salwą honorową. Modlitwę w intencji tych, którzy 78 lat temu zginęli w Katyniu i w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej sprzed 8 lat odmówił arcybiskup Edmund Piszcz. Zebrani złożyli również kwiaty pod pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz przy obelisku upamiętniającym tych, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w 2010 roku.

Data dodania artykułu: 2018-04-17
Autor artykułu: Warmińsko-Mazurski UW
stat4u