SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Medal Złoty za Długoletnią Służbę dla wybitnej animatorki kultury
Wojewoda łódzki Zbigniew Rau wręczył Medal Złoty za Długoletnią Służbę przyznany zmarłej Krystynie Weintritt. Medal odebrała córka odznaczonej - Joanna Lenngerd. ”.

Krystyna Weintritt była wybitną animatorką kultury, upowszechniała ją przez ponad 40 lat - jako nauczycielka (1970-1974), specjalista do spraw kultury (1974-1985), kierownik Klubu Nauczyciela w Łodzi (od 1986) oraz dyrektor Centrum Kultury Młodych (od 1992). Za swoją działalność została odznaczona Srebrnym Medalem „Zasłużony dla Kultury Gloria Artis”, odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz odznakami „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” i „Zasłużony Działacz Kultury

Centrum Kultury Młodych stało się jednym z wiodących domów kultury w mieście, kiedy Krystyna Weintritt była jego dyrektorem. Organizowało między innymi spotkania z ludźmi teatru, sesje popularnonaukowe (m.in. „Niespokojny Świat Teatru Józefa Szajny”) oraz przeglądy teatralne (Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych w Języku Niemieckim, Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych „Moja Ulubiona Bajka” i Ogólnopolskie Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych). Oprócz tego - pod jej kierownictwem - Centrum Kultury Młodych wzbogaciło swoją działalność o nowe formy: autorskie programy edukacyjne, spotkania z Kulturą Gór, akcje profilaktyczne, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i udział w europejskich programach edukacyjno-kulturalnych.

Centrum Kultury Młodych otrzymało nagrody Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Towarzystwa Kultury Teatralnej za działalność teatralną oraz Dyplom Ministra Kultury za osiągnięcia w upowszechnianiu Kultury (2004 i 2009).

W ciągu ponad 40 lat swojej pracy na rzecz kultury KrystynaWeintritt była inicjatorem i organizatorem tysięcy przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i artystycznym. Wiele z nich miało zasięg wojewódzki i ogólnopolski a niektóre międzynarodowy, między innymi Ogólnopolskie Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych – XIX edycji, Międzynarodowy Blues Rock & Roll Festiwal – X edycji, Międzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne – XVI edycji, Międzynarodowe Festiwale z cyklu „Spotkania z Kulturą Gór”.

Krystyna Weintritt była członkiem grupy inicjatywnej ogólnopolskiej akcji„Dotknij Teatru”. Należała do wielu organizacji i stowarzyszeń między innymi: Klubu Krystyn, Bussiness Professional Women, Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Kulturalnej i Pomocy Społecznej „Szansa” (była jego założycielką). Przez kilka lat była członkiem Komisji Kultury Rady Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi. Została również nominowana do tytułu „Łodzianka Roku” (1997) i „Łodzianin Roku” (2012).

Data dodania artykułu: 2017-07-13
Autor artykułu: Łódzki UW
stat4u