SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Miasto Katowice rozpoczęło realizację Programu „Dobry start”
Mieszkańcy Katowic na dzień 4 lipca 2018 r. złożyli 3 250 wniosków, gdzie wydano 457 decyzji przyznających i wypłacono 80 świadczeń. Według szacunków Katowice spodziewają się około 20 tysięcy wniosków na rzecz 32 tys. dzieci.

- Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny niezależnie od wysokości osiąganego dochodu – mówi Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, naczelnik wydziału polityki społecznej. – Zgłoszenia w Katowicach spływają od pierwszego dnia lipca – obecnie przyjęliśmy ponad 3 tysiące wniosków, a 80 świadczeń już wypłaciliśmy – dodaje naczelnik.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Program dedykowany jest dzieciom uczącym się w szkole (szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy). Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w szkole oraz studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

- Wnioski mogą być składane przez rodzica dziecka, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej - rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej – podkreśla Małgorzata Moryń-Trzęsimiech. Naczelnik dodaje także, że wnioski od 1 lipca można składać drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia będzie możliwość w tradycyjnej formie papierowej. Termin składania wniosków mija 30 listopada.

Data dodania artykułu: 2018-07-06
Autor artykułu: UM Katowice
stat4u