SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Mniejszości narodowe w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim
Po raz kolejny w gmachu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP. W spotkaniu wzięli udział wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk razem z pracownikami LUW odpowiadającymi za organizację spotkania, przedstawiciele służb mundurowych oraz organizacji. Spotkanie prowadziła przewodnicząca Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP Danuta Pietraszewska.

Celem posiedzenia Komisji było zapoznanie się z sytuacją mniejszości narodowych i etnicznych na trenie województwa Lubelskiego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki mniejszości ukraińskiej, romskiej i żydowskiej. Podczas spotkania poruszone zostały problemy z jakimi zmagają się przedstawiciele mniejszości narodowych oraz sposoby ich rozwiązania stosowane przez urząd wojewódzki oraz jednostki organizacyjne z terenu Lubelszczyzny. Zebrani rozmawiali również na temat realizacji Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 w województwie lubelskim, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Puławy.

-Jest mi niezmiernie miło powitać państwa w gościnnych murach Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego- zwrócił się wicewojewoda lubelski do gości, którzy przybyli do Lublina na posiedzenie Komisji. Przywołując słowa piosenki zaznaczył, że Lubelszczyzna obecnie znajduje się na obrzeżach kraju, jednak w swojej historii oraz w sercach mieszkańców Lubelszczyzny stanowiła centrum Rzeczpospolitej. –To tutaj znajduje się miejsce gdzie przenikały się i przenikają, gdzie współpracowały i współżyły ludy o różnym pochodzeniu, różnej religii jednak zawsze współpracowały zgodnie na rzecz tej małej ojczyzny jak i tej dużej ojczyzny jaką jest Rzeczpospolita Polska- dodał dziękując jednocześnie posłowi Krzysztofowi Głuchowskiemu, przedstawicielowi ziemi lubelskiej, za pamięć oraz starania aby zgromadzić na spotkaniu wszystkich którym na sercu leży dobro Polski.

Data dodania artykułu: 2018-09-21
Autor artykułu: Lubelski UW
stat4u