SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Na „Dobry Start” Śląskie najlepsze!
Tylko w pierwszym miesiącu w naszym regionie złożono prawie 170 tys. wniosków o dofinansowanie na wyprawkę szkolną dla dzieci i młodzieży. Jest to największa liczba wniosków złożona drogą elektroniczną w całej Polsce, a od dziś można dodatkowo wnioskować o „Dobry Start” również tradycyjnie, drogą papierową.

- Z dniem dzisiejszym można składać również wnioski w formie papierowej, taka możliwość istnieje w Ośrodkach Pomocy Społecznej […] Zachęcamy, by te wnioski wpływały jak najszybciej, bo to daje również szanse, że środki na kontach rodziców i opiekunów prawnych znajdą się jak najszybciej, a nie trzeba przekonywać, że te pieniądze z pewnością rodzicom się przydadzą – mówił wojewoda śląski Jarosław Wieczorek podczas briefingu poświęconego realizacji programu „Dobry Start” w województwie śląskim.

Świadczenie „Dobry Start” to wsparcie dla rodzin w wysokości 300 zł, przysługujące na każde dziecko rozpoczynające rok szkolny, bez względu na dochód rodziny. Według szacunkowych danych ma ono przysługiwać ok. 550 tys. uczniów z województwa śląskiego. Jak zaznaczyła podczas dzisiejszego spotkania z dziennikarzami dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŚUW Ewa Niewiara, na realizację świadczenia przez gminy i powiaty zostały zabezpieczone środki w wysokości 173 mln zł, które przeznaczone zostaną na wypłatę świadczenia, a także na koszty związane z jego realizacją. Dyrektor Niewiara przypomniała również, że w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim pod numerem (32) 606 30 03 nadal funkcjonuje specjalna infolinia, pod którą w godz. od 9.00 do 14.00 można uzyskać szczegółowe informacje na temat składania wniosków w ramach programu.

Podczas dzisiejszego briefingu poruszono również temat tzw. „mapy żłobków”, która ma stanowić pomoc dla rodziców w znalezieniu punktu opieki dla dzieci w pobliżu ich miejsca zamieszkania. – Mapa ma przede wszystkim dać przeświadczenie, ile tych żłobków jest i gdzie ewentualnie rodzice mogą szukać miejsca w swoim regionie, w swoim mieście, w swoim województwie. Tak, aby nie trzeba było przeszukiwać wszystkich dostępnych informacji, aby w jednym miejscu zostały zgromadzone niezbędne dane na temat żłobka – czy są bariery architektoniczne, czy ich nie ma, jaka jest liczba miejsc w danym żłobku, jaka jest opłata ­­– wymieniał wojewoda Jarosław Wieczorek. Rejestr żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów dostępny jest na portalu empatia.mrpips.gov.pl, gdzie przy pomocy mapki lub wyszukiwarki znaleźć można informacje na temat miejsc opieki w regionie. – Warto podkreślić, że takich instytucji w województwie śląskim mamy w tej chwili 455. To jest znaczący wzrost – w 2015 r. było tych instytucji 238 – dodał wojewoda.

Obecnie wskaźnik użłobkowienia w województwie śląskim wynosi 16,6%. Jest to znaczący wzrost w porównaniu do poprzednich lat, gdyż w 2015 roku wynosił on 10,10%. Do zwiększenia liczby miejsc opieki przyczyniła się nowelizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Obowiązujące od stycznia 2018 r. zmiany umożliwiają łatwiejsze zakładanie i prowadzenie instytucji opieki przy zachowaniu standardów jakości i podwyższeniu poziomu bezpieczeństwa dzieci.

Data dodania artykułu: 2018-08-02
Autor artykułu: Śląski UW
stat4u