SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Na straży pamięci o bohaterach I wojny światowej. Cmentarze wyremontowane z budżetu Wojewody
Zakończyły się prace na cmentarzu z czasów I wojny światowej przy ul. Siostry Faustyny w Krakowie. 9 sierpnia odbioru prac renowacyjnych ze strony Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonała Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk, kierownik Oddziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego.
Cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 384 został założony przez Oddział Grobów Wojennych C i K Komendantury Wojskowej w Krakowie, przy klasztorze Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie w czasie I wojny światowej działał szpital wojskowy. W latach 1914 – 1918 pochowano na cmentarzu 266 żołnierzy różnych narodowości (według innych źródeł 275 żołnierzy). Projektantem cmentarza był Hans Mayr. Pierwotnie cmentarz znajdował się na działce będącej własnością prywatną. W 2010 r. Wojewoda Małopolski nabył nieruchomość na rzecz Skarbu Państwa. Remont cmentarza rozpoczął się w 2015 r. Koszt prac remontowych wynosi ponad 660 tys. zł., z czego z budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pokryto 444 tys. zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 220 000 zł przekazana została przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Austriacki Czarny Krzyż sfinansował zamontowane w obrębie cmentarza tablice informacyjne o historii cmentarza. Oprócz cmentarza wojennego w Łagiewnikach Małopolski Urząd Wojewódzki przeprowadził w ostatnich latach kompleksowe remonty także innych cmentarzy wojennych z I wojny światowej, m. in. w Łużnej, w tym pełna rekonstrukcja monumentalnej cmentarnej kaplicy – „Gontyny”, w Limanowej, wspólnie ze Stroną Węgierską, w Staszkówce, w Biesnej, w Zborowicach i w Koniecznej. Ponadto w każdym roku budżetowym realizowanych jest wiele prac remontowych o mniejszej skali zarówno przez Małopolski Urząd Wojewódzki jak i przez władze samorządowe ze środków przekazywanych przez Wojewodę Małopolskiego w formie dotacji. Roczny budżet przeznaczany na remonty grobów i cmentarzy wojennych wynosi blisko 2 mln zł.

Data dodania artykułu: 2017-08-09
Autor artykułu: Małopolski UW
stat4u