SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,











Nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego prof. Lechowi Garlickiemu
Uczony o światowej renomie i ambasador polskiej nauki prawa konstytucyjnego Nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego prof. Lechowi Garlickiemu

Prof. Lech Garlicki, naukowiec o światowej renomie i jeden z najbardziej rozpoznawalnych profesorów prawa konstytucyjnego odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego za doktrynalny i orzeczniczy wkład w kształtowanie państwa prawnego, zwłaszcza ochronę praw człowieka oraz instytucji demokratycznych w Polsce i Europie.

Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego prof. Lechowi Garlickiemu został nadany na wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji. Na recenzentów przewodu doktorskiego powołano prof. dra hab. Janusza Trzcińskiego (Uniwersytet Warszawski), prof. dra hab. Zbigniewa Witkowskiego (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) oraz prof. dra hab. Jerzego Zajadło (Uniwersytet Gdański).

Laudację wygłosił promotor prof. dr hab. Andrzej Szmyt z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, który podkreślił ogromny dorobek naukowy Pana Profesora, jego niepodważalną rolę w kształtowaniu podstaw orzecznictwa polskiego Trybunału Konstytucyjnego w okresie transformacji ustrojowej, znaczenie w orzecznictwie starsburskim oraz jako obrońcy praw człowieka.

Data dodania artykułu: 2017-06-25
Autor artykułu: mat. prasowe UG
























stat4u