SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Nagroda im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej
W dniu 03 grudnia 2014r. Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok na dorocznym spotkaniu z organizacjami pozarządowymi wręczył „Nagrodę im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej" za wykazanie się szczególnym zaangażowaniem w działalności społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Katowice.
Tegorocznym laureatem ww. nagrody – społecznikiem roku 2014 został Pan Bogdan Nowak, działacz społeczny na terenie dzielnic Ligota – Panewniki.

Pan Bogdan Nowak prawie 40 lat pracował jako brygadzista, Dozór Niższy przy budowach kopalń węgla, miedzi i soli w Przedsiębiorstwie Montażu Urządzeń Elektrycznych, jest byłym Wiceprzewodniczącym Osiedla Gromadzka przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Silesia".

W latach 1994 – 2014 przez 5 kadencji Pan Bogdan Nowak udzielał się jako radny, członek i sekretarz Zarządu, a później od 2006 roku przewodniczący Zarządu lokalnej Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 koło Ligota – Panewniki, aż do tej pory działając na rzecz rozwoju dzielnic Katowic – Ligoty i Panewnik.

Aktywnie współpracuje z domem kultury, miejskimi przedszkolami, szkołami, parafiami, klubami seniora, instytucjami publicznymi i sektorem prywatnym na rzecz rozwoju wspólnoty lokalnej.

Wspiera lokalne inicjatywy społeczno – kulturalne, pośredniczy w rozwiązywaniu problemów lokalnych dzielnicy Ligota Panewniki.

Pan Bogdan Nowak jest wrażliwy na potrzeby mieszkańców bezpośrednio angażuje się w działania na rzecz poprawy jakości ich życia, m.in. dzięki staraniom Pana Bogdana oddano do użytku nowe place zabaw: na Osiedlu Bema i Kokociniec, przy ul. Medyków i Franciszkańskiej, boiska: przy ul. Śmiłowickiej, Kijowskiej i Kołobrzeskiej, oraz inne inwestycje jak: wiadukt kolejowy w Piotrowicach, przejście dla pieszych pod torami z Osiedla Zadole, remont Amfiteatru w Parku Zadole, ogólnodostępny szalet miejski, wybieg dla psów, remont Szkoły Podstawowej nr 9 wraz z nowym boiskiem sportowym, placem zabaw i wielofunkcyjną salą gimnastyczną…i szereg innych inwestycji i remontów.

Budując społeczeństwo obywatelskie z troska o naszą „Małą Ojczyznę" może być przykładem dla młodego pokolenia i mieszkańców Katowic.

Serdecznie gratulujemy!

Data dodania artykułu: 2014-12-10
Autor artykułu: źródło-www.katowice.eu
stat4u