SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Nagrody im. Mikołaja Kopernika wręczone
Prof. dr hab. Piotr Bizoń i dr Jarosław Wawrzycki z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, prof. dr hab. Janusz Skalski z Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej w Instytucie Pediatrii Collegium Medicum UJ oraz prof. dr hab. Małgorzata Filip z Pracowni Farmakologii Uzależnień Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk – to laureaci tegorocznej Nagrody im. Mikołaja Kopernika. W poniedziałek, 14 grudnia podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa uhonorowano wybitnych krakowskich naukowców. Nagroda przyznawana jest raz na 5 lat

- Dziś nagroda ta jest dla nas nie tylko świadectwem przeszłości, ale też wizytówką nowoczesnego Krakowa, miasta, które strategię swojego rozwoju wiąże ściśle z potencjałem intelektualnym. Nagradzając uczonych wybitnie zasłużonych dla rozwoju dziedzin pokrewnych szerokim zainteresowaniom Mikołaja Kopernika chcemy pokazać, że współcześnie - jak w czasach, gdy studiował tu twórca teorii heliocentrycznej - nauka jest dla nas najważniejsza. Mamy świadomość, że losy Krakowa, jego dobre imię – nierozłącznie związane są z potencjałem naukowym i twórczym. Serdecznie gratuluję naszym znamienitym laureatom tej prestiżowej nagrody, gratuluję imponującego dorobku naukowego, wkładu w rozwój polskiej nauki i życzę dalszych osiągnięć w pracy badawczej i dydaktycznej – powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podczas uroczystego wręczenia nagród.

Nagroda oraz zasady jej przyznawania i finansowania nawiązują do ustanowionej w roku 1873 nagrody naukowej imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Umiejętności i Fundacji Miasta Krakowa (Fundacja imienia Mikołaja Kopernika). W akcie fundacyjnym Gmina Miasta Kraków zobowiązywała się wpłacać do kasy Akademii Umiejętności corocznie, począwszy od roku 1873 (czterechsetna rocznica urodzin Mikołaja Kopernika), kwotę 100 zł z przeznaczeniem na nagrodę za najlepsze rozwiązanie i napisanie w języku polskim zadań konkursowych ustalanych co pięć lat przez Akademię.

Pierwszy konkurs ogłoszony został w 1876 r., ale w wyznaczonym terminie nie przysłano żadnej pracy. W ramach konkursów przeprowadzonych w latach 1878 - 1909 przedstawiono 9 prac, z których 4 zostały wyróżnione przez Akademię nagrodami Fundacji im. Mikołaja Kopernika.

W roku 1973, na sesji w Akademii Górniczo-Hutniczej poświęconej pięćsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika zwrócono uwagę na działalność Polskiej Akademii Umiejętności związaną z przyznawaniem nagrody naukowej im. Mikołaja Kopernika. Starania o wznowienie nagrody zostały podjęte jednak dopiero w roku 1988 przez Komitet Organizacyjny Obchodów Pięćsetnej Rocznicy Studiów Mikołaja Kopernika w Krakowie. Nagrody nie przyznawano po II wojnie światowej.

W roku 1993 Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę o ustanowieniu Nagrody Naukowej im. Mikołaja Kopernika fundacji Miasta Krakowa.

Zgodnie z tradycją, nagrodę przyznaje Polska Akademia Umiejętności co pięć lat w dziedzinach: astronomia, nauka o Ziemi, ekonomia, filozofia przyrody, medycyna, wojskowa sztuka obronna i prawo. Nagroda może być przyznana indywidualnie lub zespołowo. Po raz pierwszy po odnowieniu PAU przyznano sześć nagród w 1995 r.

Wszyscy tegoroczni laureaci Nagrody im. M. Kopernika zostali także odznaczeni okolicznościowymi medalami z okazji 200. rocznicy powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego.

Dotychczas laureatami Nagrody im. M. Kopernika zostali m. in. prof. dr hab. Jerzy Vetulani i doc. dr hab. Lucyna Ankiewicz- Michaluk, prof. dr hab. Ewa Łętowska, ks. prof. dr hab. Michał Heller.

Data dodania artykułu: 2015-12-15
Autor artykułu: www.krakow.pl
stat4u