SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Naukowiec z PB stypendystą Ministra
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia młodym wybitnym naukowcom, prowadzącym wysokiej jakości badania i posiadającym bogaty dorobek naukowy w skali międzynarodowej. W 11. edycji konkursu otrzyma je 168 wybitnych młodych naukowców. Wśród tego grona jest pracownik Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej dr inż. Piotr Grześ.

Dr inż. Piotr Grześ jest pracownikiem Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym PB. W 2016 r. uzyskał dofinansowanie na realizację projektu badawczego "Modelowanie numeryczne nagrzewania tarciowego w układzie hamulcowym z uwzględnieniem wzajemnej zależności prędkości, temperatury i czułości termicznej materiałów" w ramach konkursu SONATA 10 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Jest laureatem nagrody III stopnia Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk za rok 2015 oraz współautorem monografii "Analityczne i numeryczne modelowanie procesu nieustalonej generacji ciepła w elementach tarciowych układów hamulcowych".

Uzyskane przez dr inż. Piotra Grzesia wyniki badań zostały także zaprezentowane na konferencjach o zasięgu międzynarodowym i krajowym, w tym m.in. w Kanadzie, Chinach, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, na Węgrzech, we Włoszech.

Laureaci będą otrzymywali stypendia co miesiąc przez okres do 3 lat.

W sumie w konkursie na stypendia dla wybitnych młodych naukowców rozpatrzono 1137 wniosków

Data dodania artykułu: 2016-09-29
Autor artykułu: mat. prasowe PB
stat4u