SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Nominowani na sejmowe obrady
Nominacje do udziału w obradach XXIV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży wręczył dzisiaj w imieniu wojewody warmińsko-mazurskiego 18. uczniom ze szkół województwa dyrektor generalny W-M UW Paweł Żukowski. Sesja odbędzie się 26 września br. w Sejmie RP.

Gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy zakwalifikowali się do udziału w tej edycji obrad zostali wyłonieni przez Kancelarię Sejmu w drodze specjalnego konkursu. Temat tegorocznych obrad to: „Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej". Tegoroczna sesja SDiM nawiązuje do 100-lecia Niepodległości, do okresu w historii, kiedy nasz kraj po 123 latach niewoli pojawił się ponownie na mapie Europy.

Do wzięcia udziału w projekcie zaproszone zostały dwuosobowe zespoły, składające się z uczniów w wieku 13-17 lat, które podjęły wyzwanie polegające m.in. na zaplanowaniu kampanii wyborczej posła bądź posłanki do Sejmu Ustawodawczego lub Sejmu I kadencji z uwzględnieniem środków przekazu dostępnych w latach 1919-1922. W specjalnym postępowaniu konkursowym wyłoniono 230 dwuosobowych zespołów z całej Polski. Nagrodą dla autorów najwyżej ocenionych prac będzie właśnie udział w obradach w Sali Posiedzeń Sejmu 26 września br. Z naszego województwa udział wzięły zespoły gimnazjalistów ( ostatnie klasy ) i uczniów szkół ponadpodstawowych z Bartoszyc, Lubawy, Ostródy, Olsztyna, Nidzicy i Sępopola. 18 uczniów będzie zatem reprezentować nasz region w Warszawie.

Głównym celem projektu jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy na temat zasad funkcjonowania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz procesu legislacyjnego. Tegoroczna sesja ma też za zadanie przybliżyć młodzieży historię polskiego parlamentaryzmu w czasach II RP. Dodatkowo, intencją organizatorów jest promowanie wśród młodych ludzi postaw obywatelskich, a także zachęcenie ich do działalności na rzecz społeczności lokalnych na etapie realizacji zadania rekrutacyjnego.

Organizatorem XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu, a współorganizatorami podobnie jak w ubiegłych latach: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Pamięci Narodowej.

Data dodania artykułu: 2018-09-21
Autor artykułu: Warmińsko-Mazurski UW
stat4u