SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Nowa karetka dla szpitala
Wojewoda Agata Wojtyszek podpisała z zarządem Powiatu Buskiego umowę na dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania „Zakup karetki typu P w wersji podstawowej do przewozu pacjentów”. Nowoczesny sprzęt trafi do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

W ramach umowy wojewoda przekaże samorządowi dotację w wysokości 100 000 zł, stanowiącą 80% całkowitej wartości zadania (tj. 125 000 zł). Dzięki dofinansowaniu zakupiona zostanie dla buskiego szpitala nowoczesna karetka, która będzie wykorzystywana nie tylko do świadczenia usług w zakresie dializowania pacjentów czy przewożenia osób na specjalistyczne konsultacje do innych placówek, ale również do przewozu krwi (w strukturze ZOZ działa bank krwi).

Szpital w Busku-Zdroju zapewnia opiekę zdrowotną mieszkańcom powiatu buskiego, a także świadczy usługi na rzecz powiatów kazimierskiego, jędrzejowskiego i pińczowskiego. Od kilku lat szpital prowadzi stację dializ, której pacjentami są nie tylko mieszkańcy powiatu buskiego czy kuracjusze przebywający na terenie gmin uzdrowiskowych Busko-Zdrój i Solec-Zdrój, ale także mieszkańcy ościennych powiatów. W spotkaniu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju wzięli udział świętokrzyscy parlamentarzyści.

Data dodania artykułu: 2018-08-18
Autor artykułu: Świętokrzyski UW
stat4u