SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Nowa ustawa metropolitalna to lepsza perspektywa dla Śląska
Umożliwienie stworzenia związku metropolitalnego na obszarze województwa śląskiego jest celem Ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, która została przyjęta na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów.

Związek metropolitalny w woj. śląskim będzie powołany przez Radę Ministrów. W jego skład wejdą gminy położone w tym województwie zamieszkane łącznie przez ponad 2 mln osób. Dzięki temu, najważniejsze dla mieszkańców usługi, takie jak transport czy rozwój i promocja obszaru, będą zarządzane przez jeden podmiot, który będzie brał pod uwagę potrzeby całej metropolii. Związek da możliwość wspólnego kształtowania ładu przestrzennego oraz prac nad wspólną komunikacją.

Aktualnie obowiązująca Ustawa o związkach metropolitalnych zawiera istotne mankamenty, które w praktyce uniemożliwiają sprawne funkcjonowanie takiego związku. W myśl projektu ustawy, proces utworzenia związku metropolitalnego na Śląsku zostanie uwolniony od nadmiernie rozbudowanych procedur. Związek będzie mógł płynnie przejąć mienie oraz zadania, na podstawie dobrowolnych porozumień z samorządami, tak, aby zagwarantować ciągłość ich realizacji. Zostanie również zachowana trwałość projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej.

Nowa ustawa metropolitalna w województwie śląskim pozwoli na bardziej sprawne funkcjonowanie obszaru śląskiego i na lepszą realizację zadań publicznych, co przełoży się na poprawę warunków życia mieszkańców Śląska.

Data dodania artykułu: 2016-09-28
Autor artykułu: mswia.gov.pl
stat4u