SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Nowi obywatele Polski
12 osób otrzymało z rąk wicewojewody Józefa Ramlaua akty nadania obywatelstwa polskiego wraz z egzemplarzem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Na uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim nowym obywatelom towarzyszyli ich krewni i bliscy. Nowi obywatele Polski pochodzą z Wielkiej Brytanii, Czech, Ukrainy, Białorusi, Armenii oraz Rosji.

Przychodzi mi powitać z wielką radością Państwa jako nowych, pełnoprawnych obywateli Polski. Obywatelstwo przyjmujecie w obecności swoich bliskich oraz przyjaciół. Część z was ma polskie korzenie, część postanowiła je wybrać. Myślę, że Polska jest krajem, który jest w stanie zapewnić dobrą i stabilną przyszłość. Sądzę, że znaleźliście Państwo spokojną przystań, gdzie będziecie mogli pomyśleć o swojej dobrej i owocnej przyszłości - powiedział wicewojewoda Józef Ramlau.

Obywatelstwo polskie można uzyskać w drodze nadania przez Prezydenta RP (bez spełnienia dodatkowych warunków) oraz poprzez decyzję wojewody o uznaniu za obywatelska polskiego. Cudzoziemiec w takim przypadku musi przebywać na podstawie zezwolenia w Polsce nieprzerwanie przez trzy lata, na miejscu posiadać regularne i stabilne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, ponadto musi wykazać się znajomością języka polskiego potwierdzoną urzędowym poświadczeniem (certyfikat) lub świadectwem ukończenia szkoły w RP. Druga możliwość to przebywanie 2 lata na pobycie stałym, jeżeli cudzoziemiec pozostaje co najmniej 3 lata w związku małżeńskim. O przyznanie obywatelstwa najczęściej występują osoby pozostające w związkach małżeńskich z obywatelami polskimi, mieszkające w Polsce od wielu lat lub cudzoziemcy, którzy ukończyli w Polsce studia i osiedlili się na stałe.

W 2017 roku obywatelstwo polskie przyjęło 66 cudzoziemców. 12 osób otrzymało je poprzez nadanie przez Prezydenta RP, 54 osoby zaś w wyniku decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Najwięcej osób ubiegających się o obywatelstwo polskie pochodzi z Ukrainy.

Data dodania artykułu: 2017-10-06
Autor artykułu: Kujawsko-Pomorski UW
stat4u