SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Nowości w UMP: inżynier ruchu i oficer rowerowy
Zastępca prezydenta Miasta Poznania Maciej Wudarski poinformował na konferencji prasowej o szczegółach pracy nowego oddziału w Urzędzie Miasta, ulokowanego w nowym Wydziale. Miejski Inżynier Ruchu i Jego zespół działa w Wydziale Transportu i Zieleni. Prezydent zapowiedział także konkurs na stanowisko oficera rowerowego.
Miejski Inżynier Ruchu
Jak mówił sam nowy Miejski Inżynier Ruchu Łukasz Dondajewski do Jego zadań będzie należało "zintensyfikowanie działań oraz podjęcie nowych związanych z priorytetowym traktowaniem transportu publicznego, rowerowego i pieszego, rozważenie likwidacji niektórych zbędnych znaków drogowych oraz zmian w funkcjonowaniu przycisków dla pieszych - szczególnie w rejonach znaczącego udziału liczby pieszych-, wyznaczenie zatoczek postojowych dla samochodów realizujących dostawy do sklepów lub firm kurierskich lub umożliwiające krótki postój - np. przy dworcu PKP".

MIR działać będzie według zasady efektywnego transportu, spełniającego oczekiwania społeczeństwa, korzystnego ekonomicznie, minimalizującego jednocześnie szkodliwy wpływ środków transportu na środowisko. Środkami, poprzez które będzie realizowana tak polityka jest rozwój i propagowanie komunikacji rowerowej i transportu publicznego, promowanie pieszych podróży i grupowych dojazdów, budowa systemów Parkuj i Jedź oraz edukacja mieszkańców w zakresie transportu.

Do Miejskiego Inżyniera Ruchu zgłaszać się będzie wnioski dotyczące organizacji ruchu. To właśnie MIR wydawać będzie zezwolenia na przeprowadzenie imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny. Wnioski składać się będzie właśnie do Inżynier 30 dni przed imprezą, a wydanie decyzji odbywać się będzie min. 7 dni przed imprezą.

Dane kontaktowe do Miejskiego Inżyniera Ruchu: Oddział Miejskiego Inżyniera Ruchu Wydziału Transportu i Zieleni UMP ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań (siedziba ZDM) mir@um.poznan.pl wkrótce podamy numery telefonów do MIR

Oficer rowerowy
Zastępca prezydenta Poznania Maciej Wudarski podkreślał, że "oficer rowerowy to postulat zgłoszony kilka miesięcy temu przez środowiska miejskie. Uznaliśmy, że utworzenie stanowiska ds. polityki rowerowej to działanie jak najbardziej zasadne. Całość działań zmierzać będzie do zwiększenia udziału ruchu rowerowego w całej komunikacji miejskiej. Pracy jest sporo bo jakość infrastruktury rowerowej nie jest na najwyższym poziomie. Długość ścieżek jest niewystarczająca. Będziemy starać się o unijne środki, by to poprawić".

"Szukamy osoby z wykształceniem wyższym, co najmniej trzyletnim stażem pracy i znajomością dobrych praktyk w zakresie tworzenia infrastruktury rowerowej i promocji ruchu rowerowego, zarówno z Polski jak i spoza kraju. Liczymy na przedstawienie własnego pomysłu na rozwój systemu rowerowego. Kandydat powinien też wykazać się umiejętnością współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz usprawnienia ruchu rowerowego" - powiedziała dyrektor Wydziału Transportu i Zieleni UMP Violetta Wabińska-Chmielewska.

Ogłoszenie rekrutacji na nowe stanowisko w UMP wkrótce pojawi się na stronach interentowych Miasta.

Data dodania artykułu: 2015-01-19
Autor artykułu: źródło-www.poznan.pl
stat4u