SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Nowoczesny sprzęt medyczny dla województwa śląskiego
Dzięki umowom podpisanym przez wiceministra zdrowa Macieja Miłkowskiego województwo śląskie zyska nowoczesny akcelerator oraz nowe karetki pogotowia ratunkowego.
7 mln zł wsparcia na zakup nowego akceleratora trafiło dziś do Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach. Umowę w tej sprawie podpisali podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowki oraz dyrektor Instytutu prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski, który już dziś zagwarantował, że nowoczesny sprzęt będzie wykorzystywany do leczenia pacjentów. Dofinansowanie wymiany akceleratora w gliwickim Centrum Onkologii to jeden z elementów zadania pn. „Doposażenie zakładów radioterapii”, realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Założeniem tego zadania jest uzupełnianie oraz wymiana wyeksploatowanych wyrobów medycznych, służących do leczenia nowotworów, poprzez zakup sprzętu do radioterapii, a jego celem jest ułatwienie pacjentom dostępu do nowoczesnej radioterapii w poszczególnych województwach oraz wyposażenie ośrodków zgodnie z mapą potrzeb zdrowotnych.

Data dodania artykułu: 2019-09-08
Autor artykułu: Śląski UWstat4u