SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Nowy wojewoda zachodniopomorski
Krzysztof Kozłowski odebrał dziś z rąk ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka nominację na stanowisko wojewody zachodniopomorskiego. Objął stanowisko po zmarłym 14 sierpnia Piotrze Jani

Pan Kozłowski to wykwalifikowany, kompetentny urzędnik – mówił podczas uroczystości minister Błaszczak – To on jest jednym z współtwórców ustawy stoczniowej. Jednym z jego głównych zadań będzie odbudowa stoczni na Pomorzu Zachodnim. Jestem przekonany, że województwo zachodniopomorskie będzie miało w osobie Pana Kozłowskiego dobrego gospodarza.

Krzysztof Kozłowski podczas nominacji podkreślał, że będzie kontynuował misję śp. wojewody Piotra Jani:
- Objęcie urzędu wojewody to dla mnie wielki zaszczyt ale i wyzwanie. Priorytety są nakreślone jasno: przemysł stoczniowy, rozwój dróg śródlądowych, stworzenie ze Szczecina swoistego płuca dla gospodarki polskiej.

Po wręczeniu nominacji minister wspólnie z wojewodą udali się do Świnoujścia, gdzie uczestniczyli w uroczystości otwarcia nowego posterunku policji w dzielnicy Warszów.

Krzysztof Kozłowski był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Nadzorował prace Departamentu Prawnego, Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, Departamentu Edukacji Morskiej, Departamentu Współpracy Międzynarodowej oraz Biura Audytu i Kontroli. Wcześniej reprezentował Rzeczpospolitą w pracach Komitetu Doradców Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego Rady Europy.

Odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Szczecinie zakończoną egzaminem sędziowskim. Wpisany na listę adwokatów. Jest doktorem nauk prawnych. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autor licznych opracowań z dziedziny prawa konstytucyjnego, samorządowego oraz administracyjnego, a także opinii i ekspertyz sporządzanych na zlecenie organów władzy publicznej, w tym Parlamentu Europejskiego.

Włada językiem angielskim, francuskim oraz niemieckim.

Data dodania artykułu: 2016-09-07
Autor artykułu: Zachodniopomorski UW
stat4u