SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Oświata żąda rzetelnych negocjacji
Podczas zebrania Rady KSOiW NSZZ “Solidarność” 23 sierpnia w Warszawie związkowcy ponownie sformułowali swoje postulaty i przedstawili rządowi swoje żądania. Poniżej stanowisko Rady:

Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” negatywnie ocenia dotychczasowy przebieg negocjacji i uzgodnień ws. zmian statusu zawodowego nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Dotychczasowy przebieg prac uniemożliwił merytoryczną dyskusję, wypracowanie rzetelnych i konkretnych propozycji poprawy systemu oświaty, nie pozwolił na wypracowanie satysfakcjonujących uzgodnień, a głos przedstawiciela NSZZ “Solidarność” w Komisji ds. Statusu Zawodowego nie został uwzględniony w najważniejszych dla nas sprawach:

– zmiany systemu wynagrodzenia uwzględniającego znaczny wzrost płac,

– zmiany systemu finansowania oświaty,

– standaryzacji warunków pracy.

Wobec powyższego żądamy uzgodnienia konkretnego harmonogramu wprowadzania zmian w statusie zawodowym nauczyciela w terminie do 30.09.2017.

Przypominamy, że od 2012 r. pogarszają się warunki życia nauczycieli i pracowników oświaty, którzy nie otrzymywali podwyżek, a obecnie nie korzystają ze wzrostu gospodarczego.

W przypadku braku pozytywnych rozwiązań w wyżej wymienionych sprawach, a szczególnie dotyczących podwyżki wynagrodzeń od 1.01.2018 r. w wysokości co najmniej 15%, podejmiemy zdecydowaną akcję protestacyjną.

Data dodania artykułu: 2017-08-28
Autor artykułu: solidarnosc.org.pl
stat4u