SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W PRZEMYŚLU
Koncert „Drogi do Niepodległości” zainaugurował w Przemyślu obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Na rozpoczęcie koncertu w sali widowiskowej Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, w swoim przemówieniu wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch przypomniał, że 11 listopada 1918 r. to bardzo ważna data w naszej historii, choć nie jedyna, która daje nam świadomość złożonych i burzliwych losów naszej Ojczyzny. Podpisany tego dnia układ rozejmowy kończący I wojnę światową przyniósł naszemu narodowi od dawna oczekiwane wyzwolenie.

Dr Irena Kozimala w prelekcji wprowadzającej w atmosferę spotkania przedstawiła, jak przez lata zaborów i w momencie starań o ponowne zaistnienie na mapie Europy scalała się polska wspólnota narodowa, którą budowali ludzie czynu i dobrej woli, promując bogactwo polskiego dziedzictwa, kultury i ideałów nie tylko w kraju, ale i zagranicą.

Koncert w Przemyślu stanowił uroczyste rozpoczęcie I Wschodniego Kongresu Oświaty Polonijnej, na który przyjechali polonusi z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. W organizację tego wydarzenia zaangażowały się – Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” z Warszawy oraz Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu. Wydarzenie to odbywało się pod patronatem wojewody podkarpackiego Ewy Leniart.

Data dodania artykułu: 2017-11-20
Autor artykułu: Podkarpacki UW
stat4u