SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,O programie dla organizacji proobronnych
Dziś każda organizacja proobronna szkoli się według swoich zasad, z tego powodu nie wiadomo, jakie zadania można powierzać jej członkom. Powinniśmy stworzyć jednolity program szkolenia podstawowego – mówił Waldemar Zubek, dyrektor Biura ds. Proobronnych MON podczas drugiego dnia kongresu w Ostródzie. Zjazd odbył się podczas targów „Pro Defense”

Najważniejszym celem Kongresu Organizacji Proobronnych była wymiana doświadczeń między ponad stu stowarzyszeniami działającymi w Polsce. Ten cel udało nam się osiągnąć – mówił Waldemar Zubek, dyrektor Biura do Spraw Proobronnych MON. Podsumowując spotkanie, zaznaczył, że dyskusje dotyczyły zarówno drobnych kwestii, jakie na przykład nosić nakrycie głowy, jak i spraw związanych z finansowaniem działalności i współpracą z wojskiem. Jako najważniejszy wniosek z dwudniowych obrad uczestnicy wskazali konieczność przygotowania programu szkolenia podstawowego dla organizacji proobronnych.

Musztra i zwiad w programie

– Dziś każda organizacja szkoli się według swoich zasad i pomysłów. To nie jest złe, ale wojsko nie ma pewności, jakie zadania może jej powierzać – mówił Waldemar Zubek. Podstawa programowa miałyby obejmować m.in. szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, musztrę, elementy rozpoznania i zwiadu oraz zajęcia z obsługi broni. – Członek organizacji wyszkolony według określonych zasad, noszący odpowiednio oznakowany mundur, będzie rozpoznawalny przez obywateli. Każdy będzie mógł taką osobę w razie potrzeby poprosić o pomoc, mając pewność, że potrafi ona jej udzielić – komentował Zubek.

Data dodania artykułu: 2016-06-06
Autor artykułu: Krzysztof Wilewski / polska-zbrojna.pl
stat4u