SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,O unijnym wsparciu na projekty transgraniczne
Jak skutecznie pozyskiwać pieniądze na projekty transgraniczne? Gdzie szukać partnerów? Co można wspólne zrobić? Na te oraz wiele innych tematów rozmawiano na konferencji „Współpraca ponad granicami szansą dla Podkarpacia”, która odbyła się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce.

Konferencję dotyczącą programów: Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa zorganizowało Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Urzędem Marszałkowskim. W spotkaniu oprócz panelistów z ministerstwa, wzięli także udział byli beneficjenci unijnych programów transgranicznych, którzy mówili o swoich doświadczeniach z realizacji projektów, a także przedstawicieli samorządów oraz instytucji, które mogą w nowej perspektywie ubiegać się o unijne dofinansowanie. Obecni byli także przedstawiciele samorządów i instytucji pozarządowych z Ukrainy wraz z przewodniczącym Lwowskiej Rady Obwodowej Aleksandrem Hanuszczynem .

Rozpoczynając spotkanie marszałek Władysław Ortyl mówił, że cieszy się, że takie wydarzenie ma miejsce, gdyż umożliwi ono nie tylko wymianę doświadczeń, a także pozwoli na nawiązanie współpracy, która zaowocuje realizacją wielu ważnych projektów.

Te fundusze w nowej perspektywie powinny być dobrze i celnie wydane oraz zagospodarowane w różnych sferach życia społecznego i gospodarczego. Nie jest pewne jak będzie wyglądała kolejna perspektywa finansowa po 2020 roku, ale na pewno będą zmiany, dlatego trzeba teraz dobrze wykorzystać pieniądze, które mamy. I nie tylko na projekty gospodarcze, na rozbudowę infrastruktury, ale też na działania w sferze społecznej – mówił marszałek Władysław Ortyl.

Marszałek dodał, że projekty transgraniczne oprócz wymiernych działań w postaci zrealizowanych projektów pozwalają na budowanie dobrych relacji i przełamywanie barier, dlatego zachęcał do podejmowania jak największej liczby wspólnych działań.

Adam Hamryszczak - podsekretarz stanu z Ministerstwa Rozwoju podsumował minioną perspektywę 2017-2013 oraz mówił o możliwościach jakie stwarza obecna. Podkreślał tak jak marszałek, że konieczne jest dobre wykorzystanie unijnego wsparcia.

Na programy INTERREG oraz z instrumentu EIS przeznaczono w skali całego budżetu UE tak naprawdę bardzo skromne środki, nieporównywalnie mniejsze niż programy krajowe i regionalne. Nie są to fundusze z których powstają spektakularne inwestycje, ale to nie oznacza, że współfinansowanie z nich przedsięwzięć jest mniej ważne. Są doskonałym instrumentem, w sytuacji potrzeb, na które pojedyncze powiaty czy gminy nie odpowiedzą – mówił podsekretarz stanu w MR Adam Hamryszczak.

Data dodania artykułu: 2016-10-18
Autor artykułu: UMWP /Monika Konopka
stat4u