SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Zamościu
Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek wziął udział w wojewódzkich obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Zamościu, zorganizowanych przez Lubelskie Kuratorium Oświaty w Lublinie. Uroczyste obchody dnia nauczyciela rozpoczęły się od odśpiewania hymnu państwowego oraz powitania zgromadzonych przez lubelskiego kuratora oświaty Teresę Misiuk. Głos zabrali także zaproszeni goście, w tym wojewoda Przemysław Czarnek, który wraz z panią kurator wręczył odznaczenia państwowe oraz odznaczenia resortowe zasłużonym nauczycielom.

Wyróżnienia oraz nagrody otrzymało około 200 nauczycieli. Wręczone zostały 4 Krzyże Zasługi, 46 złote medale za Długoletnią Służbę, 44 srebrne medale za Długoletnią Służbę, 28 brązowe medale za Długoletnią Służbę i 43 Medale Komisji Edukacji Narodowej. Pedagodzy otrzymali także nagrody ministra edukacji narodowej, nagrody lubelskiego kuratora oświaty, jak również nagrody prezydenta Zamościa.

Podczas swojego wystąpienia wojewoda Czarnek podziękował nauczycielom za przekazywanie wiedzy młodemu pokoleniu oraz za jeszcze ważniejszy aspekt w pracy nauczyciela jakim jest wychowanie młodzieży i uczenie ich mądrości ,,Bo mądry człowiek to taki, który ma wiedzę , ale potrafi ją także mądrze wykorzystać”. Wojewoda podziękował również wszystkim organom prowadzącym za kierowanie placówkami oświatowymi i za przeprowadzane w nich inwestycje.

Podczas wydarzenia zaproszeni goście obejrzeli występ artystyczny przygotowany przez uczniów I Liceum w Zamościu. Uroczystość zakończyła się pokazem filmowym.

W obchodach udział wzięli również lubelscy parlamentarzyści: poseł Sławomir Zawiślak oraz senator Jerzy Chróścikowski.

Dzień Edukacji Narodowej zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Został on ustanowiony w dniu 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy — Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. U. z 1972 r. Nr 16, poz. 114) pod nazwą Dnia Nauczyciela, natomiast w 1982 r. został przemianowany na Dzień Edukacji Narodowej (Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19 z poźn. zm.).

Święto jest formą upamiętnienia powstania Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Została ona powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego mocą uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r.

Dzień nauczyciela jest ustawowo dniem wolnym od zajęć lekcyjnych dla wszystkich pracowników oświaty: „W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.” Święto jest okazją do nagradzania wyróżniających się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Data dodania artykułu: 2016-10-18
Autor artykułu: Lubelski UW
stat4u