SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej
Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz wziął udział w obchodach Dnia Krajowej Administracji Skarbowej. Wydarzenie, któremu towarzyszył uroczysty apel, nadanie sztandaru Krajowej Administracji Skarbowej oraz wręczenie odznaczeń i aktów mianowania, odbyło się na placu Krasińskich w Warszawie.

Podczas oficjalnej części obchodów na placu Krasińskich Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, w imieniu Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery, odczytał list skierowany do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej Roberta Antoszkiewicza:

- Od marca br. Izba Administracji Skarbowej realizuje zadania administracji podatkowej, celnej oraz skarbowej. Połączenie to mające na względzie troskę o bezpieczeństwo finansowe naszego kraju, ochronę obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewnienie nowoczesnego i przyjaznego wykonywania obowiązków podatkowych i celnych, okazało się przedsięwzięciem bardzo trafnym – napisał Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

- Już dziś stwierdzić możemy, iż dokonane zmiany przyczyniły się nie tylko do poprawy jakości obsługi obywateli, w tym przedsiębiorców przez administrację publiczną, ale także do zwiększenia efektywności jej działania w zakresie wysokiego wzrostu dochodów do budżetu państwa, których znaczącą część stanowią wpływy z terenu Mazowsza.

W trakcie wydarzenia funkcjonariuszom i pracownikom administracji skarbowej wręczono odznaczenia państwowe, akty mianowania na wyższe stopnie oficerskie oraz wyróżnienia. – Dzisiejsze wyróżnienia są dowodem rzetelnego wypełnianiania obowiązków służbowych przez pracowników i funkcjonariuszy, a także wynikiem sprawnego zarządzania i niezakłóconej współpracy z innymi służbami - stwierdził w liście Wojewoda.

W uroczystościach udział wzięli m.in. Wicepremier i Minister Finansów Mateusz Morawiecki, Sekretarz Stanu i Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś oraz Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Robert Antoszkiewicz.

Krajowa Administracja Skarbowa powstała w wyniku konsolidacji Służby Celnej, administracji podatkowej i kontroli skarbowej. Jako jednostka administracji rządowej wykonuje zadania z zakresu realizacji dochodów podatkowych, należności celnych, opłat oraz nieopodatkowanych należności budżetowych.

Data dodania artykułu: 2017-09-09
Autor artykułu: Mazowiecki UW
stat4u