SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Odszedł gen. bryg. Janusz Brochwicz-Lewiński ps. „Gryf”
W wieku 97 lat zmarł gen. bryg. Janusz Brochwicz-Lewiński ps. „Gryf” – żołnierz Armii Krajowej, bohater Powstania Warszawskiego. W 1939 roku uczestniczył w kampanii wrześniowej. Tego samego roku został aresztowany przez bolszewików i skazany na karę śmierci. Uciekł z pociągu jadącego na Wschód i po kilkumiesięcznej wędrówce przedostał się do Generalnej Guberni.

W 1940 roku wstąpił do Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej. W latach 1942-44 był w partyzantce na Lubelszczyźnie. Od lutego 1944 roku przydzielony do Warszawy do Batalionu Kedywu AK „Parasol”. Działał na szlaku bojowym: Wola - Stare Miasto - kanały - Śródmieście Północ. W Powstaniu Warszawskim wsławił się dowództwem bohaterskiej obrony kompleksu zabudowań „Getreide Industrie-Werke”, kamienicy zwanej Pałacykiem Michla na Woli. Za te walki został odznaczony Krzyżem Walecznych.

Po wojnie pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii. Służył w elitarnych brytyjskich jednostkach komandosów, w wojskach kolonialnych i wywiadzie antykomunistycznym. Do Polski wrócił na stałe w lipcu 2002 roku. Był Honorowym Patronem Straży Miejskiej m. st. Warszawy, a w 2007 roku Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyznała mu tytuł Honorowego Obywatela m. st. Warszawy. W latach 2009-2014 był członkiem Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari. Od tego czasu aktywnie działał w środowisku kombatanckim.

W kwietniu 2008 roku Prezydent RP Lech Kaczyński mianował go na stopień generała brygady. Podczas uroczystości w Belwederze z okazji Narodowego Święta Niepodległości w 2015 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzej Dudę Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich oraz pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski.

Odznaczony również Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Partyzanckim.

Data dodania artykułu: 2017-01-06
Autor artykułu: prezydent.pl
stat4u