SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Odznaczenia dla kombatantów w Kielcach
Kombatanckie Gwiazdy Pamięci „Polska Niepodległa 1918” wręczyła wojewoda Agata Wojtyszek. Odznaczeniami, przyznanymi przez Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, uhonorowano płk. Stefana Kuzińskiego, por. Tadeusza Leszczyńskiego oraz por. Tadeusza Kokosińskiego.
Gwiazda Pamięci – związkowe odznaczenie kombatanckie – ustanowione zostało z okazji obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Honoruje ona członków Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych uczestniczących w wyzwoleniu Polski spod niemieckiej okupacji, a także osób i podmiotów zbiorowych zasłużonych w dziele upowszechniania i utrwalania tradycji walk wyzwoleńczych.

Data dodania artykułu: 2019-04-04
Autor artykułu: Świętokrzyski UWstat4u