SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Odznaczenia dla zasłużonych w Katowicach
Kilkadziesiąt osób z województwa śląskiego zasłużonych na rzecz przemian demokratycznych w Polsce oraz w różnych dziedzinach życia społecznego, w działalności społecznej, kulturalnej, charytatywnej i pracy zawodowej zostało wyróżnionych dzisiaj w Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Odznaczenia państwowe wręczył wyróżnionym, w imieniu Prezydenta RP, wicewojewoda śląski Mariusz Trepka.

– Szanowni państwo, swoją codzienną pracą dajecie przykład, jak w „małych Ojczyznach” budować dobro i pomyślność Polski – podkreślił wicewojewoda Trepka podczas składania odznaczonym gratulacji.

Wśród przyznanych dzisiaj odznaczeń znalazły się: Order Odrodzenia Polski, Krzyż Zasługi, Medal za Długoletnią Służbę, Medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” oraz odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”. Wicewojewoda Trepka wręczył też Krzyż Zesłańców Sybiru, nadawany przez Prezydenta RP jako wyraz narodowej pamięci o obywatelach polskich deportowanych w latach 1939–1956 na Syberię, do Kazachstanu i północnej Rosji, w hołdzie dla ich męczeństwa oraz wierności ideałom wolności i niepodległości.

Uroczystość, która rozpoczęła się od odegrania hymnu narodowego, uświetnił występ Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

***

Order Odrodzenia Polski ustanowiony w 1921 r. nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.

Krzyż Zasługi ustanowiony w 1923 r. nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Medal za Długoletnią Służbę przyznawany jest przez Prezydenta RP na wniosek wojewodów za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Odznaczenie to ma rodowód z okresu II Rzeczypospolitej i zostało przywróconej do systemu odznaczeń państwowych w Polsce w 2007 roku.

Medal „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis” nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.

Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Odznaka„Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” jest szczególnym wyróżnieniem i może być nadawana osobom w uznaniu ich osiągnięć w zakresie:

wprowadzania postępu w metodach diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych; ochrony zdrowia ludności; poprawy warunków zdrowotnych i higienicznych; profilaktyki, promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej; kształcenia lub podnoszenia kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia; wybitnych osiągnięć i nienagannej pracy w resorcie zdrowia; wdrażania i usprawniania metod pracy w jednostkach ochrony zdrowia; rozwoju produkcji środków farmaceutycznych, materiałów medycznych i urządzeń medycznych oraz nadzoru nad ich jakością; rozwoju farmacji szpitalnej.

Odznakę nadaje minister właściwy do spraw zdrowia.

Data dodania artykułu: 2018-06-18
Autor artykułu: Śląski UW
stat4u