SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Odznaczenia państwowe dla nauczycieli
W trakcie uroczystości związanych z Dniem Edukacji Narodowej Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki oraz Wicewojewodowie: Sylwester Dąbrowski i Artur Standowicz wręczyli odznaczenia państwowe. Uroczystości odbyły się m.in. w Warszawie, Przasnyszu, Płocku i Radomiu.

W trakcie kolejnej uroczystości towarzyszącej obchodom Dnia Edukacji Narodowej Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki wręczył odznaczenia państwowe. Z kolei Mazowiecki Kurator Oświaty, Aurelia Michałowska przekazała wyróżnionym medale Komisji Edukacji Narodowej i nagrody Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki wręczył Srebrny Krzyż Zasługi oraz Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę w sumie 43 osobom. Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty wręczyła medale KEN, nagrody MEN i nagrody MKO 183 osobom.

Oprawę artystyczną wydarzenia zapewnił Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Dąbrówka”. W jego skład wchodzą uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej nr 2 w Mińsku Mazowieckim. Chór prowadzi Bogusława Bednarska.

W swoim wystąpieniu Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki podkreślił społeczną rolę zawodu nauczyciela. Jako były pedagog określił zawód ten jako trudny i wymagający, ale dostarczający satysfakcji. Zwrócił uwagę również na zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa i dbałość o dobrą atmosferę podczas pracy w szkołach. Podsumował także krótko wdrożenie reformy oświaty w województwie.

Odczytano również okolicznościowe listy przesłane przez Annę Zalewską, Ministra Edukacji Narodowej i Konstantego Radziwiłła, Ministra Zdrowia.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Jarosław Krajewski, Poseł na Sejm RP, Barbara Rudzińska-Mękal, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz przedstawiciele duchowieństwa, samorządu terytorialnego i związków zawodowych.

Odznaczenia dla nauczycieli w Przasnyszu

Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski 19 października wręczył odznaczenia nauczycielom z regionu ciechanowskiego. W trakcie swojego wystąpienia pogratulował nagrodzonym. Życzył dalszych sukcesów i zadowolenia z pracy zawodowej.

Wicewojewoda wręczył Złoty Krzyż Zasługi, a także Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi. Wyróżnieni otrzymali również Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę. Sylwester Dąbrowski uhonorował 82 osoby. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Przasnyszu przygotowali występ „Taki deszcz kocham” pod kierunkiem nauczycielki Katarzyny Folga.

W spotkaniu wzięła udział Anna Ewa Cicholska, Poseł na Sejm RP oraz Kierownicy delegatur MUW: Krzysztof Bieńkowski i Marcin Grabowski.

Andrzej Sosnowski, Wicekurator Oświaty wręczył 53 Medale Komisji Edukacji Narodowej, 5 nagród Ministra Edukacji Narodowej i 7 nagród Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Nauczyciele w Płocku uhonorowani

Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz wręczył czterdzieści siedem odznaczeń państwowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystości odbyły się w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płocku.

Odznaczenia, które przekazał na ręce pedagogów Wicewojewoda Mazowiecki, to Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi oraz Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę.

Spotkanie było także okazją do przyznania wyróżniającym się nauczycielom 73 medali Komisji Edukacji Narodowej, 2 nagród Ministra Edukacji Narodowej i 7 nagród Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

W uroczystości wzięli udział: Poseł na Sejm RP Anna Cicholska, Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska oraz Kierownik Delegatury MUW w Płocku, Marlena Mazurska.

Uczniowie przygotowali część artystyczną - „Bukiet Jesiennych Kwiatów”.

Data dodania artykułu: 2017-10-25
Autor artykułu: Mazowiecki UW
stat4u