SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Ojczyzna to nasze wspólne dobro
„Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność w tym czasie ogarnął (...). Robotnicy i urzędnicy porzucali pracę, chłop porzucał rolę i leciał do miasta zobaczyć wojsko polskie, polskie napisy, orły i flagi na urzędach” – jak podają historyczne źródła, tak właśnie cieszyli się Polacy z odzyskanej po 123 latach niepodległości. W dziewięćdziesiątą ósmą rocznicę tego wydarzenia w całej Polsce odbywały się uroczystości patriotyczne. Narodowe Święto Niepodległości uczczono w wielu miastach Warmii i Mazur. W Wojewódzkich Obchodach, zorganizowanych na placu Solidarności w Olsztynie, uczestniczył wojewoda Artur Chojecki.

Uroczystość rozpoczęła, jak co roku, msza święta w olsztyńskiej Katedrze. Wierni wraz z kapłanami modlili się w intencji Ojczyzny. W homilii metropolita warmiński, abp Józef Górzyński podkreślił między innymi znaczenie pamięci o wydarzeniach, które ukształtowały tożsamość naszego narodu. Po uroczystym nabożeństwie, w asyście Orkiestry Wojskowej z Giżycka, kompanii honorowych służb mundurowych, pocztów sztandarowych oraz Szwadronu Honorowego 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego, nastąpił przemarsz uczestników obchodów ulicami Olsztyna, na Plac Solidarności, gdzie przy Pomniku Wolności Ojczyzny odczytano Apel Pamięci z okazji Święta Niepodległości, a następnie oddano salwę honorową. Pod pomnikiem złożono również wieńce i zapalono znicze. W ten sposób hołd naszym narodowym patriotom oddali parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej, władz samorządowych, służb, instytucji, związków i organizacji kombatanckich oraz patriotycznych, a także mieszkańcy Warmii i Mazur.

Dzień 11 listopada jest dla nas Polaków szczególnie radosny, bo oto tego dnia w 1918 roku ziścił się sen wielu pokoleń Polaków. Po 123 latach zaborów odrodziło się niepodległe Państwo Polskie. Idea niepodległości, ugruntowana w czasach Drugiej Rzeczypospolitej, nie straciła na wartości. Przekazywana kolejnym pokoleniom, przyświecała uczestnikom antyniemieckiej i antysowieckiej konspiracji w czasie II wojny światowej. Obecna była w programach opozycji w czasach PRL, żyła w szeregach „Solidarności”. A choć komunistyczna władza usunęła Święto Niepodległości z kalendarzy i podręczników szkolnych, nie była w stanie usunąć go z naszych serc i pamięci. Obchody Święta Niepodległości to dla nas wszystkich pouczająca lekcja patriotyzmu. To okazja do wdzięcznego wspominania tych Polaków, którzy nie godząc się z narzuconą nam obcą władzą, z pieśnią na ustach o tej, co „nie zginęła…”, stanęli do walki o wolność Ojczyzny, o nasze wspólne dobro. Cel ten osiągnęli. Dziś podziwiamy Ich walkę. Podziwiamy Ich wielki patriotyzm. Chylimy czoła i składamy hołd wszystkim twórcom Niepodległej. W 1918 roku wyłaniająca się z gruzów wojennych niepodległa Polska miała dwie drogi do wyboru: albo czekać aż zwycięska koalicja ustali warunki niepodległości, określi nasze granice, zdecyduje o naszej sile, a nawet znaczeniu politycznym, albo – nie czekając na innych – samodzielnie zdecydować o własnym losie i kierunkach rozwoju. Polacy wybrali drugie rozwiązanie i wygrali. Gdy wybuchła niepodległość, sami ustaliliśmy nasze granice i porządek wewnętrzny naszego państwa. Idea niepodległości w pełni zatriumfowała. Dziś, gdy świętujemy 98. rocznicę odrodzenia się Państwa Polskiego, stajemy przed pytaniem: jakiego patriotyzmu wymaga od nas dzisiejsza Polska? Wiemy, że Druga Rzeczpospolita po zniszczeniach wojennych, wielkim dziele unifikacji ziem trzech zaborów, w ciągu 21 lat potrafiła wybudować port w Gdyni i Centralny Okręg Przemysłowy. Te dokonania, za którymi stały wielka ofiarność i determinacja całego społeczeństwa, stanowią wyraz patriotyzmu naszych przodków. Takiego patriotyzmu potrzebujemy także dzisiaj. Swój wkład w to dzieło wnosimy naszą pracą, społeczną aktywnością i uczciwością obywatelską. Patriotyzm to również odpowiedzialność za naród, za państwo i za jego kulturę. To popieranie polityki prorodzinnej, rozwijanie samorządności, to wreszcie myślenie propaństwowe. To także poświęcanie się idei niepodległości i przeciwstawianie się próbom ograniczania naszej suwerenności. Obrona dobrego imienia Polski to też nasz wspólny, patriotyczny obowiązek. Zarówno Marszałek Józef Piłsudski, jak i Ojciec Święty Jan Paweł II podkreślali, że niepodległości, czy wolności nikt nie dał nam raz na zawsze. Przekonywali, że musimy ją stale pielęgnować i umacniać; „stale zdobywać na nowo”. Ta historyczna przesłanka jest aktualna również dziś. Budowa i umacnianie gmachu niepodległej Polski to dla nas wszystkich wielkie zobowiązanie i powinność wobec naszych przodków, którzy w 1918 roku Polskę wywalczyli, i którą w czasach pokoju budowali. Prawo i Sprawiedliwość chce zostawić naszym dzieciom Polskę godną wielkich marzeń. Zbudujemy państwo zasad, a nie państwo sondaży. Chcemy wspierać i w sposób wymierny wspieramy polskie rodziny. Będziemy je chronić i wzmacniać tworząc warunki godnej egzystencji. Niepodległej Polsce potrzebna jest solidna edukacja i mocna gospodarka - fundament silnego państwa i społeczeństwa. To nasze priorytety. Wspólnie działajmy na rzecz państwa, w którym Polacy będą dumni ze swojej Ojczyzny. Wspólnie i w zgodzie budujmy gmach Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Tak jak nasi przodkowie, którym pamięć dziś wspólnie czcimy - powiedział w przemówieniu wojewoda Artur Chojecki.

Uroczystości na placu Solidarności zakończyła defilada kompanii honorowych. Atrakcją tej części obchodów była prezentacja sprzętu i wyposażenia służb mundurowych oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Militariów „Sztandar. Nie zabrakło również tradycyjnej wojskowej grochówki. Specjalny koncert „Moja Niepodległa”, który poprowadził Norbi, zorganizowało Radio Olsztyn.

W dalszej części obchodów niepodległościowych odbyło się złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Ostatnia cześć uroczystości tradycyjnie miała miejsce w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie wojewoda Artur Chojecki wręczył zasłużonym mieszkańcom regionu odznaczenia i medale przyznane przez Prezydenta Rzeczy Pospolitej Polskiej i szefów resortów. Oprawę muzyczną jak co roku zapewniła Orkiestra Wojskowa z Giżycka, która odegrała hymn. Wyjątkowy nastrój wprowadziło również wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przez uczestników uroczystości.

Data dodania artykułu: 2016-11-13
Autor artykułu: Warmińsko-Mazurski UW
stat4u