SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego – protokół z 11 stycznia 2016 roku
Odbyło się kolejne, tym razem V już posiedzenie Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (ORDPP) 11 stycznia 2016 roku.
Na spotkaniu omówiono między innymi projekt Regulaminu pracy ORDPP. Zaplanowano konkretne zadania Rady i stworzono harmonogram działań nad wieloletnim programem współpracy Urzędu Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wskazanymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności Pożytku Publicznego i o wolontariacie. Omówiono między innymi możliwości nadawaniu Patronatów ORDPP dla wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe w mieście Opolu.

Data dodania artykułu: 2016-03-12
Autor artykułu: www.opole.pl
stat4u