SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Organizacje pozarządowe w roli ekspertów we współpracy z miastem Katowice
​​W odpowiedzi na postulaty organizacji pozarządowych Prezydent Miasta Katowice zaprosił organizacje do udziału w pracach planowanego do utworzenia międzysektorowego zespołu ds. opracowania listy zadań publicznych proponowanych do przekazania organizacjom pozarządowym oraz do bazy ekspertów działających w różnych sferach pożytku publicznego w celu wypracowania proponowanego przez organizacje rozwiązania systemowego włączania przedstawicieli NGO do prac nad projektami uchwał/programami.
W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęło ponad 80 zgłoszeń z 42 organizacji pozarządowych chętnych do współpracy z miastem w ramach działalności pro bono.

Zgodnie z listą zadań międzysektorowego zespołu oraz bazy ekspertów zaproponowaną przez organizacje pozarządowe miasto Katowice proponuje utworzyć następujące Zespoły:

Zespół 1 – ds. zadań publicznych
- przejrzy zadania publiczne realizowane przez organizacje, wydziały i jednostki miejskie
- zaproponuje sposób realizacji zadań i dystrybucji środków finansowych w danym zadaniu

Zespół 2 – ds. procedur zlecania zadań w trybie konkursowym i pozakonkursowym
- opracuje zmiany regulaminu pracy Komisji Konkursowych
- wypracuje sposób wspierania dużych organizacji, które kompleksowo realizują zadania publiczne oraz mniejszych organizacji, które realizują działania akcyjne
- opracuje procedurę przyznawania środków w trybie pozakonkursowym, tzw. małych grantów

Zespół 3 – ds. inicjatywy lokalnej
- opracuje zmiany regulaminu oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej z uwzględnieniem udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji oceniających wnioski

Zespół nr 4 – ds. programów
- wypracuje propozycję rozwiązania systemowego włączania przedstawicieli NGO do prac nad projektami uchwał/programami oraz przed podjęciem decyzji strategicznych dla Miasta.

Zasady działania zespołów zostaną wypracowane wspólnie z organizacjami.

Jednocześnie, z uwagi na duże zainteresowanie organizacji pozarządowych i nowe zgłoszenia, na prośbę Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach, przedłużono nabór do 24 kwietnia br.

Zgłoszenia przyjmuje Agnieszka Lis - Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, tel. 32 2593-746, mail: agnieszka.lis@katowice.eu

Data dodania artykułu: 2015-04-17
Autor artykułu: źródło-www.katowice.eu
stat4u