SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Otwarcie drogi w gminie Szczytniki
Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg uczestniczyła w otwarciu drogi gminnej Chojno - Iwanowice w gminie Szczytniki. Inwestycja została dofinansowana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019
W ramach zadania dokonano przebudowy 3 287 metrów bieżących drogi gminnej. Wykonano także zatoki autobusowe, bariery ochrone, zainstalowano oznakowanie pionowe i poziome oraz dokonano remontu przepustów. Wartość inwestycji wyniosła 1 146 754,77 złotych, w tym 573 377 złotych stanowiła dotacja rządowa.

Data dodania artykułu: 2017-01-24
Autor artykułu: Wielkopolski UW/Mateusz Czaplicki
stat4u