SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Otwarcie kolejnych lokali aktywizujących w Kielcach
16 września odbyło się uroczyste otwarcie lokali aktywizujących, mieszczących się w wyremontowanym budynku przy ul. Nowowiejskiej 14 w Kielcach. W ramach działań inwestycyjnych, utworzono i wyposażono 5 lokali aktywizujących dla 8 osób z niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną lub sprzężoną. Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w tym także ruchowo – zaprojektowano pochylnię ułatwiającą dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich oraz zaopatrzono łazienki w pochwyty dla niepełnosprawnych. Utworzona została sala do ćwiczeń i rehabilitacji wyposażona w sprzęt, z którego korzystanie wpłynie na podnoszenie ogólnej sprawności oraz rozwijanie zdolności motorycznych i koordynacji ruchowej. W ramach działań szkoleniowych dla 18 pracowników merytorycznych przewidziany jest udział w kursach oraz studiach podyplomowych z zakresu specyfiki potrzeb osób objętych pomocą społeczną i aktywizowania podopiecznych.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach od 21.06.2014 roku realizuje projekt pn. „Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach”, współfinansowany ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Województwo świętokrzyskie znalazło się wśród czterech regionów w Polsce, które zostaną objęte Szwajcarsko - Polskim Programem Współpracy, Cel 2. Ideą programu jest dążenie do zmniejszenia różnic społeczno - gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej. Jednym z priorytetów programu jest ochrona zdrowia i polityka społeczna. Celem głównym działań jest podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie poziomu życia i funkcjonowania niepełnosprawnych wychowanków placówki poprzez wzmacnianie ich podmiotowości i aktywności życiowej

Data dodania artykułu: 2014-09-17
Autor artykułu: źródło-www.um.kielce.pl
stat4u