SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Otwarcie przebudowanej drogi w Gąsawach Rządowych
Wicewojewoda Artur Standowicz wziął udział w uroczystym otwarciu w gminie Jastrząb, przebudowanej w ramach środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Kwota promesy na ten cel wyniosła 932 892 tys. zł.

W ramach prac przebudowano drogę o długości 1,3 km, której nawierzchnia została uszkodzona w wyniku deszczu nawalnego. Na tym odcinku przebudowano drogę, rowy, pobocza oraz przepusty.

Na spotkaniu poprzedzającym przejazd odbudowanym odcinkiem drogi zaproszonych gości powitał Wójt Andrzej Bracha. To spotkanie odbyło się w oddanym w zeszłym roku żłobku i przedszkolu gminnym.

Promesy przyznaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na odbudowę dróg zniszczonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

Data dodania artykułu: 2018-02-10
Autor artykułu: Mazowiecki UW
stat4u