SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Otwarte Strefy Aktywności
Ministerstwo Sportu i Turystyki zaopiniowało pozytywnie wnioski z 26 samorządów z województwa zachodniopomorskiego o dofinansowanie Otwartych Stref Aktywności. Łączna kwota dotacji wyniesie prawie 1,7 mln zł. Z tych środków na terenie Zachodniopomorskiego powstanie 50 obiektów – 27 podstawowych i 23 rozszerzone. Informację o środkach z programu przekazał podczas dzisiejszej konferencji prasowej wicewojewoda Marek Subocz.

Ponad 1,5 tysiąca miejsc aktywności W 2018 roku w całej Polsce powstanie 1 530 stref sportowo-rekreacyjnych.

Program cieszył się olbrzymim zainteresowaniem. Do MSiT wpłynęło 1416 wniosków, z czego pozytywnie zaopiniowano 792 na łączną kwotę ponad 54 mln zł.

Kryterium decydującym o przyznaniu dofinansowania był wskaźnik zamożności gminy. Dzięki temu wsparcie trafi tam, gdzie jest najbardziej potrzebne.

W ciągu dwóch lat MSiT przeznaczy na budowę Otwartych Stref Aktywności 100 mln zł. Dzięki tej kwocie powstanie około 3000 ogólnodostępnych, bezpłatnych, wielopokoleniowych stref sportowo-rekreacyjnych. Jest to projekt prospołeczny. OSA mają być miejscami spotkań i aktywności całych rodzin – dzieci, rodziców, seniorów.

Aktywnie na świeżym powietrzu Otwarte Strefy Aktywności (OSA) będą ogólnodostępnymi plenerowymi miejscami sportu, rekreacji i odpoczynku, w skład których wejdą:

• urządzenia siłowni zewnętrznej,

• sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, • strefa relaksu i gier, • zagospodarowanie zieleni.

Uruchomienie Programu poprzedzono badaniami, z których wynika, że wielofunkcyjne strefy aktywności znajdują się w czołówce najbardziej pożądanych obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. OSA jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie.

Dofinansowaniem w ramach Programu zostały objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dwóch wariantach realizacyjnych:

Wariant podstawowy (szacunkowa wycena obiektu to 50 tys. zł):

• Siłownia plenerowa • Strefa relaksu

Wariant rozszerzony (szacunkowa wycena obiektu to 100 tys. zł):

• Siłownia plenerowa • Strefa relaksu • Sprawnościowy plac zabaw • Ogrodzenie terenu

Kto może liczyć na dofinansowanie O dofinansowanie z rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA) mogły ubiegać się:

• jednostki samorządu terytorialnego, • podmioty posiadające osobowość prawną, • np. stowarzyszenia, fundacje czy spółdzielnie mieszkaniowe.

Wysokość dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: do 50% wydatków kwalifikowanych, lub do 70% wydatków kwalifikowanych zadania w w najmniej zamożnych gminach.

Data dodania artykułu: 2018-06-12
Autor artykułu: Zachodniopomorski UW
stat4u