SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,PODPISANIE UMOWY W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA
Uroczystość odbywała się w Ustrzykach Dolnych, uczestniczyła w niej wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz.

W dniu 28 marca br. w Ustrzykach Dolnych miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu „Cross-border Partnership – a chance for Regional Development” (“Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu”) w ramach celu tematycznego „dostępność” Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA. Podpisy na umowie złożyli podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak oraz starosta bieszczadzki Marek Andruch – jako reprezentant lidera projektu. W tym wydarzeniu udział wzięli także: członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej Oleksandr Hanuszczyn.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak wyraził zadowolenie z faktu, iż Bieszczady wciąż zyskują na atrakcyjności, na co mają wpływ również realizowane projekty. W swoim wystąpieniu wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz podkreślała wagę realizowanego projektu, wskazując na doniosłość współpracy gospodarczej szczególnie w aspekcie turystycznym oraz znaczenie dla infrastruktury rozwoju regionów przygranicznych, jednocześnie podkreślając aspekt wielokulturowości.

Wartość projektu:2 141 020,00 euro a kwota uzyskanego dofinansowania: 1 451 454,75 euro. W ramach współpracy pomiędzy Powiatem Bieszczadzki (PL) a – Rejonem Turczański (UA) ma nastąpić:

udrożnienia ciągów komunikacyjnych od zachodniej granicy powiatu do granicy państwa

skomunikowanie obszarów turystycznych obu rejonów

opracowanie wspólnej strategii, której celem jest pobudzenie rozwoju gospodarczego terenów przygranicznych. ****

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 kontynuuje i rozszerza współpracę na obszarze pogranicza trzech zaangażowanych państw, która dotychczas rozwijana była w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006 oraz Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Data dodania artykułu: 2018-04-03
Autor artykułu: Podkarpacki UW
stat4u