SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,PODSUMOWANO PRACĘ PODKARPACKIEJ POLICJI
Ocenie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie województwa podkarpackiego poświęcona była narada roczna kadry kierowniczej Policji, w której udział wzięła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Posiedzenie odbyło się 18 stycznia br. w Rzeszowie. Komendę Główną Policji reprezentował nadisnp. Andrzej Szymczyk. W odprawie wzięli udział komendanci miejscy i powiatowi, naczelnicy wydziałów KWP oraz komendanci komisariatów. Gościem spotkania był również wicemarszałek województwa podkarpackiego Lucjan Kuźniar i prokurator regionalny w Rzeszowie Jerzy Dybus.

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie mł. insp. Henryk Moskwa omówił osiągnięcia podkarpackich policjantów. Przedstawił też poziom realizacji zadań i przedsięwzięć w garnizonie. Zaprezentował plany i wyzwania na najbliższy rok, które mają zagwarantować skuteczność Policji, a mieszkańcom zapewnić bezpieczeństwo.

Rok 2017 przyniósł znaczący spadek przestępczości kryminalnej oraz sukcesy w walce z przestępczością ekonomiczną i narkotykową, jak również poprawę bezpieczeństwa na drogach. Przywrócono kolejne posterunki Policji. W trakcie spotkania podkreślano dobrą współpracę z samorządami oraz angażowanie się mieszkańców województwa w sprawy bezpieczeństwa przez wykorzystywanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Data dodania artykułu: 2018-01-21
Autor artykułu: Podkarpacki UW
stat4u