SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,POROZUMIENIA W SPRAWIE MODERNIZACJI MOSTÓW W BIESZCZADACH
W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie podpisano porozumienia w sprawie współfinansowania modernizacji mostów w Bieszczadach. W wydarzeniu wzięła udział wojewoda Ewa Leniar

Kwota, jaka zostanie przeznaczona na remont siedmiu obiektów to 2,7 mln zł. Porozumienia zostały podpisane między Województwem Podkarpackim a nadleśnictwami Baligród, Komańcza, Lutowiska i Ustrzyki Dolne (nadleśnictwa będą partycypować w kosztach remontu obiektów mostowych).

Dla nas – mieszkańców Podkarpacia niezwykle ważną sprawą są ułatwienia komunikacyjne, które są możliwe tylko dzięki dobrej infrastrukturze drogowej. Dbamy o to wszyscy, zarówno władze rządowe, jak i samorządowe. Staramy się aby realizowane programy wpływały na poprawę infrastruktury drogowej także tej części województwa gdzie teraz jesteśmy. Dlatego z wielkim uznaniem należy przyjąć działania Samorządu Województwa Podkarpackiego i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych zmierzające do tego, aby w sposób systemowy zapewnić poprawę stanu mostów i przepraw, które od zawsze budziły spore emocje – powiedziała wojewoda Ewa Leniart podczas uroczystości w Krośnie.

***

Na drogach wojewódzkich w rejonie Bieszczadów zlokalizowanych jest łącznie 126 obiektów mostowych. Do zmodernizowania pozostało 59. W latach 2015 – 2017 przebudowano i wyremontowano łącznie 21 mostów. Przy udziale finansowym nadleśnictw w 2016 roku zmodernizowano dwa mosty, a w 2017 – sześć. Średni poziom dofinansowania to 10 proc. wartości inwestycji.

Podpisywane dzisiaj porozumienia dotyczą 7 obiektów. Dotyczą realizacji zadań polegających na zaprojektowaniu remontów i ich przeprowadzeniu na:

– 2 mostach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko–Cisna w miejscowościach Bystre i Jabłonki w km 24+714 i w km 30+242 (Nadleśnictwo Baligród);

– 2 mostach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa–Wołosate–Granica Państwa w miejscowości Smolnik w km 47+796 i w km 49+010 (Nadleśnictwo Komańcza);

– moście w ciągu drogi wojewódzkiej nr 896 Ustrzyki Dolne–Ustrzyki Górne w miejscowości Czarna w km 16+433 (Nadleśnictwo Lutowiska);

– 2 mostach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 896 Ustrzyki Dolne–Ustrzyki Górne w miejscowości Żłobek w km 13+282 i w km 13+756 (Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne).

Data dodania artykułu: 2018-04-05
Autor artykułu: Podkarpacki UW
stat4u