SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Państwowa Straż Łowiecka z wizytą u harcerzy
Strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej w dniach 29 – 30 lipca i 5-6 sierpnia br. Spotkali się z harcerzami Mazowieckiej Chorągwi ZHP oraz dziećmi i młodzieżą wypoczywającymi w Stanicy Harcerskiej w Gorzewie, w powiecie gostynińskim.
Podczas spotkań strażnicy zaprezentowali sprzęt, jakim dysponuje mazowiecka Straż Łowiecka i poprowadzili zarówno teoretyczne jak i terenowe zajęcia dla wypoczywającej młodzieży. Wizyty cieszyły się zainteresowaniem uczestników. Omówiono zasady bezpiecznego zachowania się w lesie, w szczególności w przypadku kontaktu z dziko żyjącymi zwierzętami. Przedstawiono także rolę jaką pełni w środowisku gospodarka łowiecka. Wszyscy uczestnicy spotkań otrzymali materiały edukacyjne oraz słodki poczęstunek przygotowany przez strażników.

Data dodania artykułu: 2019-08-09
Autor artykułu: Mazowiecki UWstat4u