SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Państwowa Straż Rybacka szkoli młodych wędkarzy
W Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogóżu w ramach Projektu „Młodzi Wędkarze” Państwowa Straż Rybacka zorganizowała szkolenie oraz egzamin na kartę wędkarską. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki.

W szkoleniu uczestniczyło 22 uczniów oraz trzy nauczycielki. Wszyscy pomyślnie zdali egzamin i otrzymają Kartę Wędkarską - podstawowy dokument uprawniający do amatorskiego połowu ryb.

Szkolenie w Rogóżu to kolejna taka inicjatywa Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie, której celem jest popularyzacja wędkarstwa wśród uczniów, a także edukacja w zakresie przepisów prawnych związanych z wędkowaniem. Istotnym elementem szkolenia były też zagadnienia związane z bezpiecznym zachowaniem na akwenach. To sprawa niezwykle ważna, zwłaszcza teraz, kiedy mamy przed sobą okres wakacyjny, a więc czas kiedy częściej i chętniej korzystamy z wypoczynku nad wodą - podkreślał Szczepan Worobiej - komendant wojewódzki PSR w Olsztynie.

Obecny na spotkaniu wicekurator Wojciech Cybulski gratulował Dyrektor Brygidzie Małeć oraz Gronu Pedagogicznemu otwarcia na inicjatywę Państwowej Straży Rybackiej oraz świetnej organizacji wydarzenia. Szkolenie w Rogóżu było również okazją do zapoznania uczniów z ofertą Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wydział Nauk o Środowisku zaprezentowała dr hab. inż. Małgorzata Woźniak, która zachęcała do podjęcia studiów w Kortowie.

Swój wkład w spotkanie mieli również uczniowie SP w Rogóżu, którzy specjalnie na tę okoliczność przygotowali prezentację nawiązującą do zagrożeń skażenia środowiska oraz promującą postawy proekologiczne.Występy dzieci i młodzieży z zainteresowaniem obejrzeli obecni goście : komendant wojewódzki PSR w Olsztynie Szczepan Worobiej, wicekurator Wojciech Cybulski, zastępca wójta gm. Lidzbark Warmiński Tomasz Kołodziejczyk, dr hab. inż. Małgorzata Wożniak - kierownik Katedry Biologii i Hodowli Ryb, oraz zastępca dyrektora Wydziału, Kształcenia Wychowania i Opieki Małgorzata Hochleitner.

Data dodania artykułu: 2018-05-17
Autor artykułu: Warmińsko-Mazurski UW
stat4u